Hopp til innhold

HPV-dosene kunne blitt destruerte – nå får tusenvis av nordmenn i stedet gratis vaksine

Over 18.000 HPV-vaksinedoser kunne blitt kastet grunnet avtale med legemiddelgigant. Nå griper statsråden inn, og vaksinene gis til utsatte grupper.

HPV-vaksine

– HELT MENINGSLØST: Tusenvis av HPV-vaksiner sto i fare for havne i søppelet. – Det er misbruk av ressurser, og helt meningsløst, å kaste fullt brukbare vaksiner den norske stat allerede har betalt for, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Det har vært veldig viktig for meg å få løst denne saken. Det er misbruk av ressurser, og helt meningsløst, å kaste fullt brukbare vaksiner den norske stat allerede har betalt for, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Etter anbudskonkurranse skal Cervarix fra i høst av erstatte Gardasil som HPV-vaksine mot blant annet livmorhalskreft i Norge.

Men flere kommuner har opptil flere hundre Gardasil-doser liggende, og Folkehelseinstituttet (FHI) har et restlager på hele 18.000 doser. Det er nok til vaksinering av 6000 personer.

Norges avtale med produsenten av Gardasil, legemiddelgiganten MSD, innebar imidlertid at dosene utelukkende kunne brukes i barnevaksinasjonsprogrammet – og ikke til å vaksinere andre grupper i befolkningen.

Fordi barna som starter vaksinering i høst får Cervarix, lå det dermed an til at tusenvis av fullt brukbare Gardasil-doser måtte kastes.

Det har utløst sterke reaksjoner fra flere hold.

– Det er hårreisende at de skal kastes i søppelet i stedet for å bli gitt til kvinner som trenger dem. Dette er vaksiner som kan redde liv, sa generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, til NRK i forrige uke.

Åse Michaelsen

– VELDIG FORNØYD: – Jeg har jobbet nokså intensivt med dette, og er veldig fornøyd, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Foto: Andreas Sundby / NRK

Skal gis gratis til utsatte grupper

Kreftforeningen utfordret eldre- og folkehelseministeren til å gripe inn i saken, og nå blir de hørt.

Helse- og omsorgsdepartementet, FHI og MSD har kommet til enighet om at overskuddsdosene kan brukes til å vaksinere andre utsatte grupper.

– Jeg har jobbet nokså intensivt med dette, og er veldig fornøyd med å få løst denne utfordringen. Det har vært behov for noen juridiske vurderinger, men vi har hatt god dialog med FHI, og produsenten har også vært positiv, sier statsråd Michaelsen.

Barn skal ha to doser Gardasil, voksne tre. Michaelsen understreker at barn som allerede har fått sin første Gardasil-dose, først skal få sin andre. Når dét behovet er dekket, kan kommunene fritt gi vaksinene til andre.

– Da er det bare for kommunene å sette i gang, sier Michaelsen.

FHIs overskuddslager på 18.000 doser skal også deles ut til grupper utenfor barnevaksinasjonsprogrammet.

FHI opplyser at de allerede har satt i gang jobben med å finne ut hvordan de på rettferdig vis skal distribuere gratisvaksiner til grupper som har større risiko for å utvikle kreft fra HPV-infeksjon.

De nevner menn som har sex med menn og personer med nedsatt immunforsvar som eksempler.

– Jeg føler meg trygg på at man finner frem til gode formål for vaksinene, sier Michaelsen.

HPV-vaksine Gardasil

SA JA TIL ANNEN BRUK: – Det lå inne kontraktsformuleringer som var til hinder for annen bruk, men det ville blitt for dumt å destruere fungerende vaksiner, sier MSD, som produserer Gardasil.

Foto: Charles Buchanan / Ap

– Nå må kommunene droppe byråkratiet

Bergen kommune startet i vår med gratis vaksinering av rusavhengige kvinner ved hjelp av overskuddsdosene.

Men i forrige uke fikk de beskjed av FHI om å stoppe tiltaket, fordi det var brudd på avtalen med legemiddelfirmaet.

– Kommunene må destruere vaksinene, sa avdelingsdirektør Britt Wolden i FHI.

Men nå kan initiativtakeren i Bergen, høgskolelektor Ruth Marie Donovan, juble.

Rusavhengige er ifølge henne mer utsatt for livmorhalskreft. Med en egenandel på 2400-3600 kroner for kvinner født før 1991 (og alle menn), ville de aldri blitt vaksinert om de ikke hadde fått HPV-dosen gratis, ifølge Donovan.

– Dette var fantastiske nyheter, sier hun når NRK viderebringer at FHI har snudd.

Donovan er likevel snar med å påpeke at kommuner som sitter med ekstra doser, må handle raskt. Mens FHIs overskuddslager går ut på dato første halvår 2019, er det i høst slutt på holdbarheten for dosene som allerede er sendt ut til kommunene.

– Det haster hvis en skal få brukt dosene. Alle kommuner som har et restelager må droppe alt byråkrati, og handle, er hennes oppfordring.

Høgskulelektor Ruth Marie Donovan

JUBLER: – En fantastisk nyhet, sier Ruth Marie Donovan, lektor ved Høgskulen på Vestlandet og den som tok initiativ til å gi rusavhengige kvinner i Bergen gratis HPV-vaksine.

Foto: Elise Angell / NRK

Produsenten: – Ville blitt for dumt

Folkehelseinstituttet har mandag ikke hatt anledning til å stille til intervju.

Medievakten deres bekrefter i en e-post at det var avtalen med MSD om å bruke Gardasil i barnevaksinasjonsprogrammet som gjorde at overskuddsdosene sto i fare for å bli kastet.

De vil ikke opplyse hva de har betalt MSD per dose, fordi det etter FHIs oppfatning er unntatt offentlighet, som et «forretningsforhold av konkurransemessig betydning», jf. forvaltningslovens § 13.

Merck Sharp & Dohme (MSD) sin kommunikasjonssjef i Norge, Hans Petter Strifeldt, sier legemiddelselskapet på ingen måte har strittet imot alternativ bruk av overskuddslageret.

– Det lå inne kontraktsformuleringer som var til hinder for annen bruk, men det ville blitt for dumt å destruere fungerende vaksiner. Derfor var MSD ganske tidlig i dialog med FHI om alternativ bruk, og vi har stilt oss positive til alternative tiltak, sier Strifeldt.

Han sier de fra starten av stilte seg positive til Bergen kommunes initiativ for kvinnelige rusavhengige, og ønsker tilsvarende tiltak velkommen.

– Men det er FHI som er eier dosene, så det er opp til dem å ta en endelig vurdering, understreker Strifeldt.