Hopp til innhold

Partiet Rødt gjør Odda blått

Odda får Høyre-ordfører for første gang på 89 år. Det skjer med hjelp fra partiet Rødt. – Oppsiktsvekkende, mener politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam.

Odda sentrum

Den tradisjonelle arbeiderparti-bastionen Odda får nå Høyre-ordfører.

Odda har vært en bastion for arbeiderbevegelsen og venstresiden i politikken siden tidlig 1900-tall da den første industrien kom til stedet.

John Opdal og Elisabeth W Hauge

NY ORDFØRER: John Opdal (H)

Foto: Egil Torheim / NRK

Gard Folkvord

MÅ GÅ AV: Gard Folkvord (Ap)

Foto: Egil Torheim / NRK
Ikke siden 1922 har en ordfører fra Høyre hevet klubben i kommunestyremøtene. Men etter årets kommunevalg skjer en historisk omskiftning; John Opdal fra Høyre er kommunens nye ordfører.

– Det er viktig for Odda at vi legger fra oss stridigheter og kan samarbeide om saker der det er enighet. Det har det ikke vært i denne perioden med Arbeiderpartiet ved roret, sier Opdal.

Skuffet og overrasket

Odda er bygget opp rundt smelteverket og industriarbeidsplassene innerst i Hardangerfjorden. Arbeiderpartiet har hatt et godt grep om ordførerkjedet i kommunen i mange tiår.

Partiet har hatt ordføreren i 60 år, og den siste i rekken er Gard Folkvord som nå altså må gi seg. Han er naturlig nok skuffet.

– Min umiddelbare reaksjon er at det er en veldig stor overraskelse fordi valgresultatet ga Arbeiderpartiet et veldig godt resultat. Vi er mer enn dobbelt så stort som det neststørste partiet, sier Folkvord.

– Sensasjonelt

Høyre får ordføreren etter et samarbeid med Senterpartiet, Venstre, den lokale listen Nye Odda og overraskende nok partiet Rødt.

I følge Arbeiderpartiet har partiet Rødt valgt å stemme på Opdal som ordfører og dermed sikret et borgerlig flertall.

– Dette skjer fordi en på borgerlig side skraper sammen alt man har. Også er det Rødt i Odda som nå innsetter en Høyre-ordfører og det må jo være ganske sensasjonelt i norsk politisk historie, sier Folkvord.

Rødt går mot blått

– Odda trenger en samlende ordfører. Det må jeg bare innrømme, det har ikke ordfører Gard Folkvord fra Arbeiderpartiet vært, sier Rødts Terje Kollbotn.

I dag annonserte Rødt at de har sikret Høyre ordføreren, mot at ingen kommunale tjenester skal konkurranseutsettes de neste 4 årene.

– Jeg føler at Odda-samfunnet står overfor andre utfordringer enn å privatisere kommunal sektor, sier Opdal.

Takvam: – Oppsiktsvekkende

Magnus Takvam

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, mener den politiske sammensetningen i Odda er overraskende.

Foto: NRK

For politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, er det nesten politisk utenkelig det som har skjedd.

– Sett utenfra, fra Oslo der jeg befinner meg, så virker det oppsiktsvekkende at partiet Rødt har inngått en avtale med Høyre og andre i sentrum. Dette skjer i en av de mest røde kommunene historisk sett på Vestlandet.

Han påpeker at det åpenbart er et kraftig nederlag for Arbeiderpartiet at de mister makten på denne måten.

– Men dette viser jo at lokalpolitikk langt i fra er det samme som rikspolitikk og man kan få helt uventede og overraskende allianser. Når man går inn i årsakene lokalt kan man forstå hvorfor dette skjer, da kan man forklare det mer logisk.

– Har dette noen gang skjedd i Norge?

– I prinsippet har det jo skjedd at venstresiden har alliert seg meg høyresiden, men at partiet Rødt har bidratt på den måten kan jeg ikke komme på har skjedd før.