Hopp til innhold

Høyesterett etter gondolbane-tvist i Voss: Grunneiere rett på erstatning

Boligeierne får erstatning etter opprettelsen av gondolbanen på Voss som går over hustakene hvert 40. sekund. – Man føler seg invadert, sier boligeier og skiløper Kristen Skjeldal.

Gondolbane på Voss

FRUSTRERTE BOLIGEIERE: Gondolbanen på Voss går på det nærmeste ti meter over eiendommene under.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Høyesterett har avgjort den omstridte gondolsaken på Voss.

Banen til 330 millioner kroner, som åpnet sommeren 2019, går fra Voss jernbanestasjon til fjellet Hanguren.

På sin ferd svinger den mellom 10 og 60 meter over bakken.

NRK har tidligere skrevet at det har skapt hodebry for boligeierne under banen, som opplever nærgående vogner over hustakene hvert 40. sekund.

Én av de opprinnelige 16 saksøkerne, skiløper Kristen Skjeldal, beskriver de siste årene som «anstrengende».

Derfor er jeg veldig glad for at saken nå ser ut til å være avsluttet slik at vi kan få det hele ut av verden. Samtidig må vi leve med den belastningen det er å ha gondolvognene gående over oss, sier han.

Kristen Skjeldal med Vossevangen bak

GONDOL OVER TAKET: Skiløper og én av de nærmeste naboene til gondolbanen på Voss, Kristen Skjeldal, føler seg invadert av vognene som suser over hustaket sitt.

Foto: Mette Anthun / NRK

Strid om rett på luftrom

Krangelen mellom huseierne og Voss gondol AS har pågått over flere år og har vært flere runder i rettsvesenet.

Høyesterett holder fast ved ting- og lagmannsrettens vurderinger i saken, og slår fast at gondolbanen har forringet verdien på eiendommene og skapt ulemper for grunneierne.

Det har vært strid om grunneierne har krav på erstatning for luftrom over egen bolig og tomt.

I avgjørelsen skriver Høyesterett at:

«Høyesterett fastslår at oppføringen av gondolbanen krenker grunneiernes eiendomsrett og at de derfor har krav på erstatning, slik ting- og lagmannsretten har tilkjent dem.»

Voss gondol AS og Voss herad må betale 459 472 kroner i saksomkostninger.

Gondolbane Voss

SØKSMÅL FRA HUSEIERE: Totalt 16 huseiere saksøkte Voss gondol AS etter banen ble satt opp like over hustakene deres.

Foto: Stian Sørum Røkenes

Blir boende under banen

Skjeldal, som bor under banetraseen, håper på å kunne bli vant til gondolbanen på sikt.

Jeg håper jo å kunne bli litt mer vant med det med tiden. Samtidig er tanken der hele tiden på at folk kikker inn, kan filme og legge det ut på Facebook og sånne ting. Jeg tror ikke folk gjør det, men det kjennes litt på den måten, sier han.

Skjeldal har foreløpig bestemt seg for å bli boende og se på tiltak for å skjerme verandaen.

Er dere nå ferdige med denne saken?

Det håper jeg vi er. Jeg må jo også få legge til at jeg synes det er en flott gondolbane, sier Skjeldal og legger til:

Jeg har selv tatt den flere ganger. Jeg håper den vil fungere godt for Vossebygden generelt. Så må vi som bor under den forsøke å lære oss å leve med utfordringene.

Ordfører i Voss: – Vil sette punktum

Ordfører på Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap), sier han håper alle involverte i saken er glade for å sette punktum i saken.

– Så må man leve videre med at banen har blitt en del av Voss, sier han.

Ordføreren støtter seg til Høyesteretts vurdering av saken:

– Det er to ting. Først er det godt at det nå har kommet en endelig dom og at saken er over. Videre har jeg full forståelse for Høyesteretts vurdering. Det har vært en stor belastning for de som bor under gondolbanen, og at det skal erstattes tenker jeg er i tråd med den alminnelige rettsoppfatningen i dette landet.

– Før banen åpnet i 2019, mente du at man måtte tåle å ikke like alle naboene sine. Har du endret oppfatning?

– Nei, egentlig ikke. Men vi måtte regne med at det kom krav om erstatning. Det tenker jeg er helt greit, sier Ringkjøb.

FREIDIG: Ordfører Hans-Erik Rinkjøb i Voss herad ber regjeringen om å slette bompengjelden i kommunen.

VIL SETTE PUNKTUM: Ordfører i Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap), håper høyesteretts dom vil sette punktum i gondolsaken.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland