Hopp til innhold

Hotellet fikk over 70 søknader på liten deltidsstilling: – Litt skremmende

Tallet på arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak har sunket med 39.600 fra juni til juli. Samtidig er det mange om beinet om nye jobber. Klosterhagen hotell i Bergen har fått over 70 søknader på en deltidsstilling som helgevakt.

SKREMMENDE:

OVERRASKET: Vikarierende resepsjonssjef Lise Vabø ved Klosterhagen hotell synes det er skremmende at så mange har søkt på deltidsstillingen ved hotellet.

Foto: Silje Rognsvåg

– Vi er overrasket og ydmyk over at så mange har lyst til å jobbe her hos oss, men det er samtidig litt skremmende, sier vikarierende resepsjonssjef Lise Vabø ved Klosterhagen hotell.

Hotellet på Nordnes i Bergen har lyst ut en deltidsstilling som resepsjonist. Personen som blir ansatt i stillingen, skal jobbe annenhver helg.

Vabø tror det er koronasituasjonen som gjør at det er så mange om beinet.

– Det er ikke alle bedrifter som har tatt tilbake permitterte. Mange kommer kanskje ikke til åpne igjen heller.

Hun peker på at stillingen også kan passe godt for studenter, noe som gjenspeiles i søkerbunken.

Historisk utvikling

Da koronaviruset traff landet ble arbeidsmarkedet hardt rammet. Den negative utviklingen ble omtalt av Nav som «historisk og uten sidestykke», og på kort tid fikk Norge den høyeste arbeidsledigheten siden krigen.

Arbeidsledigheten økte i alle aldersgrupper og i alle fylker. Ved utgangen av april var over 420.000 registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Ved utgangen av juni var det registrert 272.400 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak. Det var 83.000 færre enn ved utgangen av mai.

Nedgang i antall arbeidsledige

Fredag kom Nav med nye tall på arbeidsledige i Norge. De viser at stadig flere permitterte kommer tilbake i arbeid.

232.700 personer er nå helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det utgjør 8,2 prosent av arbeidsstokken, og er 39.600 færre enn ved utgangen av juni.

Tallet på helt ledige er på 139.800 personer, altså 4,9 prosent av arbeidsstyrken.

– Samlet sett fortsetter ledigheten å falle, men den ligger fremdeles på et svært høyt nivå sett i et historisk perspektiv, sier Kjell Hugvik, arbeids- og tjenestedirektør i Nav.

Færre permitterte

En trend er at en del som har vært delvis permittert og delvis i jobb er tilbake i fullt arbeid. Men mange av dem er også blitt helt ledige, ifølge Nav.

Ved utgangen av juli var 83.400 delvis ledige. Det er 41.800 færre enn i juni.

55.500 av de delvis ledige er permitterte. Av de helt ledige er 52.900 permitterte.

Tallet på helt ledige har økt med 3900, og gjelder hele landet og alle yrkesgrupper. Nav peker på at det er vanlig at denne gruppen øker fra juni til juli, og at årets økning er lavere enn den pleier.

Arbeidsledigheten er størst blant 20-24-åringer, lavest blant tenåringer. Samtidig har ledigheten gått mest ned blant dem under 30 år. Størst oppgang er det for 50-åringer.

Reiselivsbransjen på veg opp

I Vestland fylke er antall permitterte gått ned med 4390 personer fra juni til juli.

– Vi ser en tilbakekomst til arbeid i de aller fleste bransjer. Reiselivsbransjen har kanskje vært hardest rammet her på Vestlandet, og er en av bransjene der flest har kommet tilbake i jobb, sier Bjarte Hysing-Olsen, assisterende direktør i Nav Vestland.

Mange om beinet

Klosterhagen hotell regnet med at de ville få rundt 20 sønader på deltidsstillingen, men har allerede fått over 70. Søknadsfristen går ikke ut før 7. august.

– Vi er veldig glad for søkermengden, og gleder oss til å ta fatt på utvelgelsen, sier Vabø.

Avdelingsleder Bente Kuven Osland er den som skal velge ut den heldige. Hun er på ferie, men har følgende tips til de mange hun ikke har arbeidsplass til i denne omgang:

– Tenk nytt! Jeg ville kjent godt etter, hva kan jeg utover det å yte service? Folk har gjerne et litt smalt fokus, at «dette vil jeg gjøre». Men tenk over hva du kan du i tillegg til det, og hva kan du tenke deg å tilegne deg av kunnskap for å komme i arbeid igjen, sier Osland.

RESPESJONIST:

MANGE OM BEINET: Det er koronasituasjonen som gjør at det er så mange om beinet, tror vikarierende resepsjonssjef Lise Vabø ved Klosterhagen hotell.

Foto: Silje Rognsvåg