Høgre krev meir koronainformasjon

Harald Victor Hove (H) seier til NRK at byrådsleiaren må informere bystyrepartia før pressekonferansar om smitteverntiltak, noko Frp støttar. Saman med SV krev dei at byrådet snarast legg fram dokumentasjon på vurderingane om regelen om fem personar.