Hjorten truer gårdsbruk i Hordaland

Bønder er sterkt plaget av økt hjortebestand og krever halvering av bestanden.

Hjort
Foto: Hallstein Dvergsdal

- Her går det mot nedleggelse. I melkeproduksjonen er det små marginer å gå på, så når hjorten gjør så stor skade har jeg ikke overskudd til å investere i nye driftsbygninger, sier bonde Jostein Gaasand på Søfteland i Os.

Han opplever at han ser stadig mer hjort i området rundt gården sin.

- Jeg mener at bestanden må halveres. Den er helt ute av kontroll, sier han.

I fjor ble det felt rekordmange hjort i landet og hjortejakten er for første gang større enn elgjakten målt i antall dyr.

LES: Nå er det 10.244 færre

Økning siden 70-tallet

Man har ikke eksakte tall på hvor stor hjortebestanden er i Norge, men rekordstor felling tyder på at bestanden også er rekordstor.

- Veksten i bestanden har vært en trend helt siden 70-tallet. Det skyldes i hovedsak at antallet dyr som blir skutt er for lavt, sier forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Vebjørn Veiberg.

- Å øke bestanden har vært en ønsket politikk. Samtidig som man i enkelte områder, der bestanden har vært for stor, ikke har vært flinke nok til å holde bestanden nede, forklarer han.

Fylkesleder i Bonde- og småbrukarlaget i Hordaland, Jarle Helland, sier at stor hjortebestand er et problem i hele fylket.

- Den spiser opp avlingen. Da må bonden kjøpe nytt fôr og det er relativt kostbart, sier han.

Han forklarer at hjorten også ødelegger avlingen som skal lagres i silo over vinteren.

- Avføring i avlingen gjør at en del av avlingen ikke kan brukes, sier han.

Mange hensyn å ta

Hvor mange hjort som skal felles bestemmes av kommunen. Landbrukskonsulenten i Os, Fusa og Samnanger kommuner, Åsmund Austarheim, sier at det ikke er enkelt å få til en forvalting som både bøndene og jegerne er fornøyd med.

- Enkelte bønder er spesielt utsatt, fordi hjorten søker seg til det beste fôret. Samtidig ønsker jo jegrene en relativ stor bestand av hjort. Det er en avveining mellom interesser og er ikke like enkelt, sier han.

Til høsten skal avskytingen av hjort i blant annet Os økes, men lederen i Bonde- og småbrukarlaget mener at avskytingen bør økes enda mer.

- Hjorten hører hjemme i skogen, men man må finne en mengde som gjør at man kan drive landbruk også, sier han.