Hjelper båt i naud

Hovudredningssentralen sender ut ressursar for å hjelpe ein person i robåt som slit med vinden i Askvoll.