Hevder ledelsen har gitt ham munnkurv

Ansatte protesterer mot omorganisering av Arkivverket, men skal ha fått beskjed om ikke å uttale seg i media. Statsarkivaren i Bergen ser mørkt på fremtiden hvis endringen blir gjennomført.

Yngve Nedrebø på Statsarkivet i Bergen

SER MØRKT PÅ FREMTIDEN I ARKIVET: – Kravet til en statsarkivar da jeg begynte, var at han skulle kjenne sitt arkiv. Hvis det forsvinner, blir en viktig dimensjon borte, mener Yngve Nedrebø.

Foto: Sølve Rydland / NRK

130 år etter at Statsarkivet i Bergen åpnet, er det snart over og ut for det UNESCO-listede arkivet som egen enhet.

Alle de åtte statsarkivene rundt om i landet, samt samisk arkiv og Norsk helsearkiv, skal nå legges inn under Riksarkivet.

Hensikten med omorganiseringen er ifølge riksarkivar Inga Bolstad bedre ressursutnyttelse, gjøre arkivmateriale bedre tilgjengelig digitalt og at arkivtjenestene skal oppleves som en enhetlig etat.

– Ser mørkt på fremtiden

Kjersti Toppe

– LOVBRUDD: Senterpartiets Kjersti Toppe mener omorganiseringen er første skritt i en sentraliseringsprosess.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Konsekvensen blir at navnet og institusjonen forsvinner og at ledelsen forsvinner. Altså meg, sier statsarkivar i Bergen, Yngve Nedrebø, til NRK.

Omorganiseringen har ført til fullt opprør blant de tilsette i arkivhuset på Årstad i Bergen.

– De ansatte her vil bli ledet på avstand. Vi er opptatt av å yte gode tjenester til de egentlige arbeidsgiverne våre, skattebetalerne, og på det området ser vi mørkt på fremtiden, sier Nedrebø.

Selv har han jobbet i arkivet i 42 år.

– Kravet til en statsarkivar da jeg begynte, var at han skulle kjenne sitt arkiv. Hvis det forsvinner, blir en viktig dimensjon borte, mener Nedrebø.

Statsarkivet i Bergen

KAN FORSVINNE: Statsarkivet på Årstad i Bergen er ett av åtte regionale arkiv. Nå kan alle bli lagt inn under Riksarkivaren.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Hevder de har fått munnkurv

De ansatte i Bergen har i fellesskap forfattet et leserinnlegg som er sendt til media. Men leserbrevet er ikke signert med navn, og ingen av de ansatte vil ta til motmæle offentlig, fordi de hevder å ha fått munnkurv.

Nedrebø sier at han selv har fått tydelige signaler om at ledelsen i arkivverket helst ser at han ikke uttaler seg i saken.

– Vi er gitt klar beskjed om at vi skal henvise til Oslo, sier Nedrebø.

Riksarkivar Inga Bolstad avviser at de ansatte i Bergen har fått forbud mot å uttale seg i saken. Hun uttrykker forståelse for deres sterke engasjement.

– Jeg har forståelse for at folk i en endringsprosess tenker «hva skjer med meg», sier Bolstad.

Yngve Nedrebø på Statsarkivet i Bergen

BLE BERGET: Statsadvokaten blar i en bok som ved nød og neppe ble reddet etter en vannlekkasje i Kvinnherad. Boken som så ut til å gå tapt ble ordnet ved hjelp av nedfrysing. - Dette er arbeid vi frykter ikkje vil bli gjort i fremtiden, sier Nedrebø.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Toppe: – Brudd på Arkivloven

Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe mener at det bryter med Arkivloven å legge ned statsarkivene som egne enheter. Hun fremmer nå et forslag i Stortinget at de åtte statsarkivene skal videreføres i sin nåværende form med lokal ledelse.

– Jeg frykter for kvaliteten i arbeidet ut mot dem som bruker arkivene, sier Toppe, som kaller omorganiseringen «en rasering av de regionale arkivene».

Riksarkivaren sier en omorganisering må til for å møte kravet om mer digitalt tilgjengelig arkivmateriale.

– Dette er ikke en sentraliseringsprosess. Vi ønsker å organisere oss ut fra fag, og ikke geografi. Større fagmiljøer kan bedre håndtere de digitale utfordringene vi står overfor, sier Bolstad.

LES OGSÅ: Samisk arkiv trues av dårlig klima