Hevder gigantisk veiprosjekt kan gi 24.500 norske arbeidsplasser

– Kan gi olje- og gassnæringen et nytt bein å stå på, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Illustrasjon av Hordfast

VERDENS LENGSTE FLYTEBRO: Slik skal den se ut, flytebroen som er planlagt mellom Os og Stord via Tysnes.

Illustrasjon: AMC

En fersk rapport fra konsulentselskapet Menon Economics lover store positive økonomiske ringvirkninger i byggeperioden hvis Hordfast-leddet av Fergefri E39-prosjektet blir realisert.

Mellom Os og Stord skal en 45 minutters fergeoverfart og tre mil med tofelts kjørebane oppgraderes til seks mil firefelts vei. Prosjektet er beregnet å koste ca. 36 milliarder kroner og er sterkt omdiskutert.

De største kostnadene skyldes behovet for en flytebro på hele 5,5 kilometer over Bjørnefjorden, en flytebro som vil bli verdens lengste.

Tidlig interesse fra offshore-bransjen

Nå spår konsulentselskapet at byggingen av Hordfast vil generere 24.500 nye arbeidsplasser i Norge i den fem år lange anleggsfasen, mange av disse i offshore-bransjen. Flere selskaper i olje- og gassnæringen skal allerede ha meldt sin interesse for å være leverandører til byggingen av Hordfast.

– Et spennende utgangspunkt. Vi har tunge industribedrifter fra olje- og gass-sektoren med kompetanse som kan anvendes på broprosjekter, sier bransjedirektør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

– Noen bedrifter tror jeg allerede er i stand til å kunne gå i dialog med Statens Vegvesen om å levere, men for andre vil det nok kreve ganske betydelig investeringer i produksjonsustyr, sier Sunde.

Knut Sunde, bransjedirektør i Norsk Industri

POSITIV: Knut E. Sunde i Norsk Industri tror kompetansen i olje- og gass-næringen kan brukes under blant annet brobygging.

Foto: Johan B. Sættem

– Verdiskapning på 23 milliarder

Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Menon Economics på oppdrag for Hordfast AS, et selskap etablert av NHO og hvor både Hordfast-kommunene og næringsrådene i regionen er inne på eiersiden.

Den nye analysen konsentrerer seg om selve byggingen, og tar ikke opp konsekvenser for miljø og klima.

I tillegg til de voldsomt positive spådommene for arbeidsmarkedet i byggeperioden, lover rapporten skatteinntekter på opp mot 6,5 milliarder kroner og en verdiskapning på 23 milliarder.

Daglig leder i selskapet, mangeårig Høyre-politiker Øyvind Halleraker, gleder seg stort over tallene som kommer frem i rapporten.

– Skulle for eksempel Kværner få oppdraget å bygge en flytebro til 15-16 milliarder kroner, vil det skape betydelig sysselsetting i Norge.

Øyvind Halleraker i Hordfast AS på Sandvikvåg ferjekai

– BYGGER IKKE FOR BROENES SKYLD: Øyvind Halleraker i Hordfast AS mener prosjektet er svært viktig for å binde Vestlandet sammen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Ikke et bestillingsverk

Konsulentfirmaet vedgår selv at det er stor usikkerhet omkring slike analyser. Men Halleraker tror ikke de bommer mye.

– Det er ikke så usikkert som de kanskje sier, men i en slik rapport skal man også peke på usikkerhetene.

Han avviser at rapporten er et bestillingsverk for å stille Hordfast i et mest mulig gunstig lys overfor kritikerne.

– En kommer ikke unna at vi lever av arbeidsplasser i dette landet og av at industrien vår har arbeid. Hordfast bygges ikke for broene og veienes del. Vi bygger for å binde Vestlandet sammen, sier Halleraker.