Her utløser seilbåten full alarm på oljeplattformen

SANDSLI (NRK): Fritidsbåter på kollisjonskurs med oljeplattformer utløser jevnlig alarmen. Bare i juli har det vært nærme evakuering fire ganger.

Seilbåt

MISTET KURS: I 2015 måtte et av Equinors beredskapsfartøy rykke ut til en seilbåt som hadde gått tom for batteri i nærheten av en oljeplattform. Seilbåten befant seg cirka 3000 meter fra plattformen da den fikk hjelp.

Foto: EQUINOR

Sommertid gjør at det er høytid for et stadig økende problem for Equinor og norske oljeplattformer: Fritidsbåter som kommer for nærme sikkerhetssonen.

I fellesferien skjer det nesten daglig at alarmen går.

– Da må vi ta kontakt med fartøy som er på kollisjonskurs eller på vei inn mot en sikkerhetssone. Vi vurderer fartøyet og om det utgjør en trussel, sier Trond Sagstad i Equinor.

Fra operasjonssentralen på Sandsli i Bergen følger han og Equinor med på all skips- og helikoptertrafikk fra Nordsjøen til Barentshavet.

– En plattform vil nok tåle en kollisjon med et mindre fartøy. Men er det en litt større båt, kan det gjøre skade på plattformen, sier kollega Ragnar Evensen, maritim trafikkleder hos Equinor.

Starter evakuering

– Hvis båten fortsetter, går en 62 minutter lang alarm hos oss. Da starter vi en prosess med å informere plattformen, som så vil starte en beredskap om bord og forberede evakuering.

Fire ganger den siste måneden har oljeplattformer blitt satt i beredskap på grunn av fartøyer som har kommet for nær sikkerhetssonen.

Denne starter 500 meter, eller 0,27 nautiske mil, fra installasjonen.

Equinor fritidsbåt nær oljeplattform 2015

FIKK HJELP: Seilbåten som mistet motorkraft i 2015, befant seg drøye 1,6 nautiske mil unna en oljeinstallasjon.

Foto: Equinor

Nylig ble Troll C-plattformen satt i beredskap på grunn av et fritidsfartøy på kollisjonskurs.

– Vi fikk ikke kontakt med fartøyet og varslet installasjonen. Plattformsjefen valgte da å sette i gang beredskap og mønstre folk i livbåtene, sier Sagstad.

Måtte hjelpe seilbåt

I 2015 måtte et av Equinors beredskapsfartøy bistå en seilbåt som hadde gått tom for strøm og som befant seg ca 3000 meter, eller 1,6 nautiske mil, unna en oljeinstallasjon.

– De som var om bord i seilbåten, visste ikke hvor den var eller hvilken kurs de styrte mot. Forstaget var knekt, og seilet lå viklet inn i en mast. Vårt fartøy bisto med å få seilet viklet opp slik at de kunne heise seil og dra videre til Lerwick, sier leder for operasjon og overvåking i Equinor, Grete Strøm.

Equinor ønsker at båtene har utstyr om bord som gjør at de kan bli kontaktet.

– Nå finnes det utstyr på markedet, det heter AIS og er VHF-basert. Da kan de legge inn navn på fartøyet, og vi vet hvilket fartøy det er og kan ta direkte kontakt, sier Evensen.

Om flere båter hadde hatt AIS-system på plass, ville det vært lettere for operasjonssentralen å identifisere det enkelte fartøy. Mange utenlandske båter har heller ikke AIS installert.

Ragnar Evensen maritim trafikkleder Equinor

OVERVÅKER: Maritim trafikkleder Ragnar Evensen følger med på all skipstrafikk langs norskekysten. På operasjonssentralen i Bergen har han ansvar for rundt 60 oljeinstallasjoner.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK

Taper penger

Dersom en av oljeinstallasjonene må stenge ned produksjonen midlertidig, taper Equinor store summer for hvert minutt som går.

– Noen installasjoner har en veldig høy olje- og gassproduksjon. Generelt vil det være snakk om millionbeløp, sier Sagstad.

Equinor oppfordrer fartøy til å varsle operasjonssentralen i forkant dersom reiseruten går i nærheten av en sikkerhetssone.

– De kan ringe oss eller bruke VHF på kanal 16 og be om kontakt med Equinor Marine. Da kan vi sammen finne ut hvilken rute fartøyet bør velge, sier Sagstad.

Trond Sagstad leder Equinor operasjonssentral logisitikk og beredskap

I BEREDSKAP: Leder for logistikk og beredskap ved operasjonssentralen, Trond Sagstad, sier en del fartøy ikke alltid forstår faren ved å gå inn i plattformenes sikkerhetssoner.

Foto: Paul André Sommerfeldt / NRK