Her raser den største steinblokken ut på E39: – Mer omfattende enn vi hadde sett for oss

Den største steinblokken er sprengt ut ved Litle-Urdalstunnelen på E39 nord for Bergen. Veien holdes stengt hele uken.

Her sprenges steinblokken utenfor Litle-Urdalstunnelen på E39 nord for Bergen.

SPRENGES: Vegvesenets drone viser hvordan den store steinblokkenover E39 løsner og deiser i bakken.

To store steinblokker på 150 og 200 tonn sto i akutt fare for å rase ut på E39 i Nordhordland.

Da det ble oppdaget, ble det tatt grep raskt. Midt i feriestartet ble Litle-Urdalstunnelen stengt i én uke.

Etter flere timers arbeid, løsnet den største steinblokken på rundt 50 kubikk mandag ettermiddag.

– Det var en mer omfattende jobb enn vi først så for oss, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen.

For å klare å løsne steinen ble det tatt i bruk luftputer, som ble blåst opp med trykkluft.

Sikringsarbeid gjenstår

Det betyr at den groveste jobben er utført. Nå gjenstår et større sikringsarbeid før E39 kan åpne igjen.

Vegvesenet sprenger steinblokker på E39 i Litle-Urdal

Vegvesenet sprenger steinblokker på E39 i Litle-Urdal

Det skal også sprenges løs flere mindre blokker over tunnelen. Blant annet en mindre steinblokk på rundt 25 kubikk.

– Vi må sikre for at vi skal kunne gå inn i området og sprenge de store blokkene.

For å beskytte underlaget, er det plassert ut en 70 centimeter bred gruspute og en skytematte utenfor tunnelen.

– Sånn som det ser ut nå, så tror jeg ikke at veien har fått noe særlig skade, sier han.

Statens vegvesen vil sikre området tirsdag og onsdag. Deretter vil de sprenge de resterende steinblokkene.

E39

OMFATTENDE: Inngangen på tunnelen fikk tydelige skader etter sprengingen. Det var lagt ut sprengmatter og beskyttelse for at asfalten ikke skulle ta skader.

Foto: Statens vegvesen

Fryktet trafikkork

Statens vegvesen fryktet kaos på de smale omkjøringsveiene rundt Lilte-Urdalstunnelen.

Veien er hovedfartsåren mellom Bergen og Førde. Rundt 2500 kjøretøy passerer tunnelen i døgnet.

Foreløpig har det gått over all forventning.

– Alle rapporter fra trafikkvaktene våre sier at det har gått uventet bra med trafikken.

Mens E39 er stengt, blir en av omkjøringsmulighetene fylkesvei 571 ved Masfjorden. I tillegg blir det satt inn en ekstra ferge på sambandet Leirvåg – Sløvåg på fylkesvei 57.

Fergen skal også gå på nattetid.

Statens vegvesen oppfordrer bilister om å finne alternative ruter, for å dempe presset på omkjøringsveiene.

Harald Midtun

IKKE ENKELT: Prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen mener at det som så ut som en enkel jobb, var mer omfattende enn forventet.

Foto: Synne Sørenes / NRK Hordaland