Her kan det bli bompenger lenger enn planlagt

Tallet på biler er for lavt - nå kan det bli dyrere å krysse Hardangerbrua. Alternativet er å utvide hele bompengeperioden.

Hardangerbrua

HARDANGERBRUA: Trafikken er lavere enn det som var forventet.

Foto: Statens vegvesen

Som NRK fortalte sist uke så øker trafikken over Hardangerbrua, men fortsatt er trafikken lavere enn det som var forventet.

Det er Hordaland fylkeskommune som i hovedsak har garantert for lånene til Hardangerbrua. Fylkesrådmann Rune Haugsdal mener trafikksvikten kan være større enn broselskapet selv sier.

Nå mener han det er på tide å vurdere om trafikk- og inntektssvikten gjør det nødvendig med tiltak.

– Det er vel naturlig etter hvert å se om vi skal gjøre tiltak knyttet til innkrevingsperioden eller bompengesatsene, sier Haugsdal til NRK.

I utgangspunktet skal det betales bompenger i 15 år, med mulighet for utvidelse med ytterligere fem år. Nå kan disse planene sprekke.

Rune Haugsdal

VARSLER TILTAK: Fylkesrådmann Rune Haugsdal vil øke bompengeavgiften eller utvide bompengeperioden for Hardangerbrua.

Foto: Hordaland fylkeskommune

Uenige om tall

Det har vært sviktende trafikk og inntekter helt siden åpningen av broen i 2013. I fjor kjørte i gjennomsnitt rundt 1730 over den hvert døgn.

Hardangerbrua AS mener trafikken i fjor var 11 prosent under prognosen. Da sammenligner de med den opprinnelig prognosen fra 2010.

– Vi mener det er dette som er det riktige tallet som styret skal forholde seg til, sier styreleder Einar Lutro i Hardangerbrua.

Norges Miljøvernforbund mener dette blir feil og at man må ta hensyn både til den forventede og den faktiske trafikken. De får også støtte fra Transportøkonomisk Institutt. Dermed blir trafikksvikten på Hardangerbrua dobbelt så stor som broselskapet sier.

– Falske premisser

Per Nordø

KRITISK: Per Nordø i Norges Miljøvernforbund mener Hardangerbrua ble bygget ut ifra urealistiske trafikkprognoser.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Saksbehandler Per Nordø i Norges Miljøvernforbund har i mange år hevdet at Stortinget vedtok Hardangerbrua ut ifra falske premisser og urealistisk høye trafikkprognoser. Nå mener han broselskapet underdriver hvor stor trafikksvikten er.

– Når man vedtar prosjekter som er i konflikt med natur og miljø er det desto viktigere at allmennheten kjenner til sannheten, sier Nordø.

Også fylkesrådmann Rune Haugsdal mener det rette er å vurdere trafikksvikten i forhold til hvordan man antok trafikken på broen ville øke frem mot 2015. Med dette regnestykket var trafikken i fjor ikke 11, men 19 prosent under prognosen.

– Sånn sett vil avviket da øke, sier Haugsdal.

– Vi kan selvsagt justere trafikkprognosen, men det blir ikke mer penger i kassen av det, sier Einar Lutro i Hardangerbrua A/S.

Trafikk på Hardangerbrua

LAVE TRAFIKKTALL: 1730 biler kjørte over Hardangerbrua hvert døgn i fjor.

Foto: Geir Brekke / Statens vegvesen