Her går Odd Drevlands advokat ut av retten

Advokaten nekter å være «gissel» i rettssaken mens Drevland er syk. – Dersom Drevland får et piano i hodet i morgen, skal vi aldri få fullført denne rettssaken? spør TaxiVest sin advokat.

Per Magne Kristiansen forlater rettssalen, fordi han mener den sivile rettssaken mot hans klient Odd Drevland må utsettes.

PAKKET SEKKEN OG GIKK: Kristiansen gjorde det klart at han ikke ville bli værende i retten, mens klienten Odd Drevland ikke er tilstede.

TaxiVest har saksøkt Odd Drevland for 2,2 millioner kroner, og rettssaken mot ham startet i dag.

– Odd Drevland er for syk til å være i retten. Jeg kan ikke føre saken uten min klient, sa Per Magne Kristiansen mandag.

Han forklarte at klienten, Odd Drevland, har bedt ham om å ikke føre saken i Bergen tingrett uten at han selv kan være tilstede. Derfor gjorde Kristiansen det klart i dag at han ville reise seg og gå ut av retten.

– Første gang jeg går

– Dette gjør du ikke uten å tenke gjennom det. Jeg har ført mange saker for retten, dette er første gang jeg forlater en rettssal på denne måten, sier Kristiansen.

Selv om han går, kan rettssaken fortsette uten ham. Da vil retten basere seg på forklaringer Drevland har gitt tidligere. For Kristiansen var det umulig å bli værende.

– Det er rimelig enkelt. Jeg har en klient som ikke er her og ikke kan være her. Da kan jeg ikke bli sittende og dermed føre til at saken kan fortsette, sier Kristiansen til NRK like etter at han forlot rettssalen.

En utilsiktet gisselsituasjon

Han beskriver det som en gisselsituasjon, der hans tilstedeværelse i retten gjør at saken kan gå videre mot hans klient.

– Det er ikke meningen selvfølgelig, men det blir sånn i praksis. Da vil mitt nærvær føre til at saken kan gå, og det vil jeg ikke, sier Kristiansen.

– Det blir opp til retten å bestemme om de nå vil fortsette saken.

.

Advokat Odd Drevland

ODD DREVLAND: Advokaten leverte inn bevillingen sin i 2011, da beskyldningene mot ham først ble kjent. Han er nå tiltalt for tre tilfeller av grovt underslag.

Foto: NRK

Bakgrunnen

Taxi Vest har saksøkt deres tidligere advokat Odd Drevland. Selskapet mener Drevland forsynte seg av en klientkonto, for 2,2 millioner kroner. Drevland er også tiltalt for grovt underslag, men rettssaken som startet i dag er et sivilt søksmål.

Kristiansen sa tidlig at Odd Drevland er for syk til å stille i retten. Han søkte tingretten om utsettelse, men den begjæringen ble forkastet.

Deretter anket Kristiansen avgjørelsen til lagmannsretten, men heller ikke der fikk de rettssaken utsatt. Dermed begynte rettssaken onsdag.

Ett kvarter etter at retten ble satt, reiste Kristiansen seg rolig og gikk.

Per Magnus Kristiansen

FORLOT RETTEN: - Det er første gang jeg gjør dette, og jeg ville ikke gjort det uten at klienten min ønsker det, sier advokat Per Magne Kristiansen.

Foto: Ingfrid Fossåskaret

Saksøker vil fortsette

Taxi Vest ønsker at saken skal gjennomføres, uten Drevland.

– Hvis Drevland får et piano i hodet i morgen, skal vi da aldri få gjennomført denne rettssaken, sier TaxiVest sin advokat, Morten Haldorsen.

– Vi er innstilt på å føre saken uten Drevland i retten. Vi ser ikke noe problem med at det eventuelt blir en uteblivelsesdom.

Kristiansen håper dommerfullmektig konkluderer med at saken må føres med Drevland til stede, og at han derfor utsetter saken.

– Retten må vurdere konsekvensen av en dom, i forhold til hans økonomi. Med all respekt for Drevland, er det ikke noe å legge skjul på at det står dårlig til med hans økonomi.

Drosjeselskapet har også saksøkt Drevlands forsikringsstiller, AIG. Deres advokat, Svein Åge Bergset, var tilstede i retten tirsdag.

Retten vil avgjøre i løpet av formiddagen om de skal fortsette rettssaken, uten Drevland og hans advokat.