Hopp til innhold

Her forventar dei 700.000 fleire turistar i året innan 12 år

SOGNDAL (NRK): Turiststader over heile landet kan få ein enorm vekst fram mot 2030.

Torghandel i Flåm

POPULÆR: Kvart år kjem det ein million turistar til Flåm. I framtida kan det bli mange fleire.

Illustrasjon: Arne Veum

Tal frå FN spår at reiselivet vil få ein vekst på 60 prosent dei neste tolv åra. Denne veksten vil også skje i Noreg. Det kom fram under eit reiselivsseminar i Sogn i dag.

– Berre i Flåm kan veksten bety 700.000 fleire turistar per år, fortalde direktør Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord då han la fram tala.

Dei kjem frå Verdas turismeorganisasjon UNWTO som er ein organisasjon knytt til FN. Om veksten held fram, vil Geiranger få 600.000 fleire turistar i 2030.

– Veksten er positiv så lenge vi klarar å handtere han, seier Brandshaug.

I 2017 kom det omlag ein million turistar til Flåm og Aurland. Globalt var 2017 for sjuande år på rad eit nytt rekordår for reiselivet.

Ønskjer turistar heile året

Geirangerfjorden med cruiseskip og andre båter

GEIRANGER: Her kan det bli ein auke på 600.000 fram mot 2030.

Foto: Sissel Brunstad / NRK

Tal frå Visit Norway viser at turisme og reiseliv er verdt om lag 170 milliardar kroner årleg for Noreg. Brandshaug seier at veksten er viktig for å få turisme til å bli ei heilårsnæring.

– Reiselivet handlar om arbeidsplassar og bygdesamfunn som skal overleve. Difor må vi ha fleire turistar enn det vi har i dag. I Sogn har vi mykje å gå på. Det gjeld sommaren, men også haust, vinter og vår.

Brandshaug seier at om vi skal tene pengar på reiselivet, må vi akseptere at det kjem fleire folk.

Ståle Branshaug, Visit Sognefjord

LA FRAM TAL: Ståle Brandshaug i Visit Sognefjord presenterte nye tal.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– I Noreg er det berre nokre få stader vi opplever trengsel. Andre stader er ganske stille midt i juli.

– Det er diskusjonar om til dømes overturisme og miljø. Korleis blir det bli med ein auke?

– Alle ønskjer seg nullutsleppsløysingar uansett framkomstmiddel. No er det sterke krefter som jobbar godt i Flåm, mellom anna med elektrisk drift av både båt og bane. Vi ønskjer også å styre trafikken i tidsperiodar og sesongar.

Vil ha balanse

Reiselivsekspert Arild Molstad er oppteken av bærekraftig turisme. Han meiner vi må tenkje meir på kvalitet enn kvantitet.

– Vi må forsikre om at vi tenkjer på balansen mellom vekst og vern, heller enn å jage etter stadig fleire turistar. Overturisme har øydelagd mange destinasjonar rundt om i verda.

Framover meiner han det er viktig å ha ein turisme som skaper arbeidsplassar lokalt.

– Det er verdiskaping vi vil ha, ikkje fleire turistar. Vi må stille spørsmål om til dømes cruiseturismen er den som kjem til å skaffe arbeidsplassar og verdiskaping for norske bygder.