Hopp til innhold

Her er mannen som startet Drevland-saken

Advokat Bengt Erik Waldow anmeldte Trude Drevland for korrupsjon i mai 2015. Nå har han vanskelig for å forstå at saken er henlagt.

Bengt Erik Waldow

ANMELDTE TRUDE DREVLAND: Advokat Bengt Erik Waldow

Foto: Studio 1 Fotografene

– Jeg har vanskeligheter med å forstå at saken nå er henlagt på bevisets stilling. Drevland takket jo ja til et ukelangt cruise til Istanbul til 100.000 kroner som hun i ettertid rett nok avlyste, sier Waldow til Bergensavisen. (Det kreves abonnement for å lese artikkelen)

Ikke overrasket

Han er likevel ikke overrasket over at saken ble henlagt og mener Hordaland statsadvokatembeter er inhabile.

– Som jeg har skrevet i bloggen min, så hadde førstestatsadvokaten kontakt med politiet da saken ble besluttet henlagt etter en dag i 2015. Jeg mener at hele statsadvokatembetet i Hordaland dermed var inhabile til å behandle saken videre, sier Waldow til BA.

Det var fredag det ble klart at statsadvokaten i Hordaland henlegger den såkalte cruisesalen mot alle de tre som var siktet i saken på grunn av bevisets stilling. Tidligere ordfører Trude Drevland og skipsreder Torstein Hagen var siktet for grov korrupsjon, mens havnesjef Inge Tangerås i Bergen var siktet for korrupsjon.

Trude Drevland etter henleggelsen

SAKEN HENLAGT: Trude Drevland på boksignering fredag etter at statsadvokatens avgjørelse var klar.

Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Helhetsvurdering

– Vi har foretatt en konkret helhetsvurdering. Det foreligger slik tvil at saken måtte henlegges på grunn av bevisets stilling for alle tre, sier statsadvokat Ellen Cathrine Greve.

I straffesaker må påtalemyndigheten være overbevist om at man har gjort seg skyldig i det man er anklaget for. Det innebærer at man rent objektivt må ha overtrådt det aktuelle straffebudet og at kravet til subjektiv skyld er oppfylt.

– I tilfelle for korrupsjon kreves det at man har handlet med forsett. I tillegg må påtalemyndigheten være overbevist om at bevisene er tilstrekkelige for en domfellelse, sier Greve til NRK.

Les også: – Drevland-vurdering grundig denne gangen

Ellen Cathrine Greve

HELHETSVURDERING: Statsadvokat Ellen Cathrine Greve sier tvilen var så stor at saken måtte henlegges.

Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Advokat Bengt Erk Waldow tror saken nå er endelig avsluttet og at avgjørelsen om henleggelse vil bli stående selv om saken formelt kan klages inn for riksadvokaten.

– Jeg har selv ingen klageadgang selv om det var jeg som opprinnelig anmeldte saken.

Han angrer likevel ikke på at han anmeldte saken:

– Nei, det var riktig med en grundig etterforskning for å få belyst saken, sier Waldow til BA.

Dette er cruisedåpsaken

Se utviklingen i saken i tekst og bilder:

Laster innhold, vennligst vent..