Haukeland sykehus fyrer med 1400 liter diesel i timen

Mens bilister blir bedt om å la bilen stå, forurenser Haukeland sykehus tilsvarende tusenvis av biler.

Haukeland universitetssykehus

FORURENSER MEST: Haukeland universitetssykehus bruker 1400 liter olje i timen for å varme opp sykehuset.

Foto: NRK

Tidligere i uken ble det slått fast at dieselbilene står bak en mye større forurensning enn bensinbiler. Altså er dieselen mer skadelig for miljøet.

Ved Haukeland sykehus spyr de ut avgasser fra diesel som tilsvarer en god del biler.

Driftsleder ved Haukeland sykehus opplyste først at det var 14.000, men nå viser det seg at det er snakk om 1400 liter.

Tvunget tilbake til olje


I år 2000 skiftet sykehuset oppvarmingskilde fra oljefyr til naturgass. Men gasstanken som stod på kommunal grunn ved Store Lungegårdsvann.

Tanken ble en nødt til å fjerne i slutten av september i fjor på grunn av planlagt bygging av studentboliger.


Dermed havnet sykehuset tilbake til oljefyr igjen.

- Det er klart at det er ikke bra for miljøet. Vi skulle så gjerne hatt gassen vår tilbake, sier Olav Oppedal senior ingeniør ved teknisk avdeling på Haukeland universitetssykehus.


Leverandøren GasNor har fått leie ny tomt av kommunen, like ved den gamle, men her fikk de byggetillatelse først i november.

- Vi har lagt til rette for gassen


Verken Bergen kommune eller gassleverandør GasNor mener de kunne gjort noe for å forhindre at sykehuset nå fyrer med olje igjen. Et oppvarmingsalternativ som også gir sykehuset en merkostnad på rundt ni millioner årlig.

- Her har i alle fall kommunen vert veldig klar over situasjonen lagt til rette for denne stor aktøren. Jeg kan ikke se at vi kunne gjort noe annerledes enn det vi har gjort her, sier miljøbyråd i Bergen kommune, Lisbeth Iversen.

Tidligst i mars vil GasNor kunne levere naturgass til sykehuset igjen.


- Det betyr at vi har en forurensning som vi ikke hadde hatt behov for å ha. I alle fall slik vi ser det for øyeblikket, sier Olav Oppedal.