Hopp til innhold

Helsesøstre ble ikke spurt om nye fraværsgrenser

Regjeringen valgte å stramme inn fraværsreglene i den videregående skolen uten å involvere dem som hver dag jobber med helsen til elevene.

Wenche Haukanes

REAGERER: Helsesøster ved Sandsli Videregående skole, Wenche Haukenes, er usikker på hva de nye fraværsreglene betyr for hennes jobb. Hun møter daglig elever som har vanskelige ting de vil snakke om.

Foto: Siri Løken / NRK

– Skolehelsetjenesten skal være et frivillig tilbud, ikke en sykemeldingsinstans, sier Landsgruppen av helsesøstre.

På Sandsli videregående skole i Bergen banker skoleelever på døren til helsesøster med stort og smått. Ofte bærer elevene på vanskelige ting, som de vil snakke om.

– Det kan være nedstemthet, selvskading, bekymringer for kroppen. Det spenner vidt, sier Wenche Haukanes, helsesøster ved skolen.

Det er ofte store alvorlige temaer bak det som ved første øyekast ser ut til å være et lite problem, ifølge helsesøsteren.

Slike plager kan være bakgrunnen for at elever har en del udokumentert fravær.

– Høyt fravær kan for eksempel være en temperaturmåler på hvordan ungdom egentlig har det, sier Haukanes.

Helsesøstre reagerer

Til høsten blir den mye omtalte fraværsregelen i videregående skole innført. Den innebærer at elever at elever som har 10 prosent udokumentert fravær i et fag, ikke får karakter i faget.

Norske helsesøstre reagerer på at de ikke er blitt involvert i planene.

– Jeg synes det er uheldig å ikke involvere en yrkesgruppe som er tiltenkt en rolle når det innføres nye fraværsregler, leder Kristin Waldum-Grevbo ved Landsgruppen av helsesøstre.

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund

Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk Sykepleierforbund reagerer på at norske helsesøstre ikke blir involvert i de nye planene rundt fraværsreglene.

Foto: NSF

– Vi er redd for at skolehelsetjenesten skal få en kontrollfunksjon i stedet for at det er et frivillig tilbud. At elever nærmest blir sendt av læreren ned til helsesøster for å få en vurdering. Vi skal jo ikke være en sykemeldings-instans, sier Waldum-Grevbo.

– Kunne vært bedre

Helsesøstre får en viktig jobb med å følge opp skoleelever med mye fravær. I et skriv fra utdanningsdirektoratet heter det blant annet; at elever som har fravær av helsegrunner, for eksempel må ha med dokumentasjon fra sakkyndig som helsesøster.

Nå frykter helsesøstre at de skal bli rene sykestuer og at arbeidsoppgavene skal endre seg.

– Jeg er litt usikker på hvor gjennomtenkt disse formuleringene er og om utdanningsdirektoratet tenker at vi skal ha en helt annen rolle enn vi har hatt før. Jeg tenker at vi må være i dialog om hvordan dette skal løses, før vi kaster oss ut i nye roller, sier Waldum-Grevbo.

Utdanningsdirektoratet erkjenner at det kunne vært bedre kommunikasjon.

– Det er alltid viktig med god kommunikasjon. Jeg ser her at denne interesseorganisasjonen kunne vært involvert bedre, sier avdelingsdirektør Cathrine Børnes i Utdanningsdirektoratet.

– Arbeidsmengden vil øke

Nå vil Utdanningsdirektoratet følge dette opp.

– Regelverket skal ikke gi nye oppgaver eller nye roller, sier Børnes.

Cathrine Børnes, utdanningsdirektoratet

Avdelingsdirektør Cathrine Børnes ved utdanningsdirektoratet forstår at helsesøstrene har et behov for mer informasjon rundt fraværsreglene og hvordan deres arbeid påvirkes.

Foto: UDIR.no

– Skjønner du at helsesøstrene føler behov for mer informasjon om disse nye fraværsreglene og hvordan det vil påvirke deres arbeid?

– Ja. Det ser jeg helt klart.