Helsesjukepleiarar må spore smitte

Bergen har omdisponert fire helsesjukepleiarar som jobbar med sårbare barn og unge til å drive med smittesporing av covid-19. Byråd Beate Husa grunngjev dette med det store smittetrykket. Ho beklagar, men peiker på at helsestasjonar har normal drift.