Helsebråket er ikkje over

Åtte avdelingssjefar i Helse Førde protesterer mot fleire av konklusjonane i granskingsrapporten etter uroa i helseføretaket. Avdelingssjef Odd Arne Standal seier til Firda at han er kritisk til at granskarane let alle munnlege utsegner telje til administrerande direktørs fordel, medan deira påstandar og massive vitneutsegner, ikkje vart lagt vekt på. Uroa oppstod då fagforeiningane i Helse Førde i fjor haust gjorde felles front mot framgangsmåten til leiinga i samband med omorganiseringsprosjektet.