Helikopterstriden på Vestlandet: Helse Vest velger Bergen foran Stavanger

Helse Vest-ledelsen vil legge luftambulansesentralen til Haukeland fremfor Stavanger universitetssjukehus.

Testing av ambulansedekket på Haukeland sykehus

TIL BERGEN: Luftambulansesentralen legges etter alle solemerker til Bergen.

Foto: Helse Bergen

Det har i lang tid vært splittelse innad i Helse Vest om hvor den nye AMK-sentralen for luftambulansene skal plasseres.

Valget har stått mellom Bergen og Stavanger. Temperaturen har vært høy mellom universitetssykehusene, som ikke engang har vært enige i hvilke kriterier som skal avgjøre plasseringen.

Nå har Helse Vest-ledelsen konkludert: Den såkalte AMK-LA-sentralen bør legges til Haukeland i Bergen.

– En håndfull menneskeliv

I Stavanger ha de hele tiden hevdet at luftambulansesentralen primært er en flygelederrolle, som de har best kompetanse på.

Herlof Nilssen

Adm.dir. Herlof Nilssen i Helse Vest.

Foto: Helse Vest

Haukeland sier dette dreier seg om akuttmedisin, og har påpekt at regionens traumemottak er lokalisert på Haukeland.

– Vi mener en håndfull menneskeliv kan spares hvert år hvis alle luftambulanser på Vestlandet blir styrt fra Haukeland, sa Øyvind Østerås, leder av akuttmedisinsk avdeling i Helse Bergen, til BT.

Disse argumentene har imidlertid ikke vært avgjørende for administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen.

I sin innstilling til styremøtet 23. mai skriver han at både Stavanger og Haukeland har kompetente miljøer som kunne fått funksjonen, men at han legger vekt på at flertallet av de lokale helseforetakene mener Bergen er best plassering.

«Hovudargumenta er at det er brei semje om at Flight following bør samlast og leggjast til éin AMK-sentral», skriver Nilssen.

Gikk imot eget styre

Det er styret som endelig skal avgjøre saken, men det er lite sannsynlig at de vil gå imot sin egen administrasjons innstilling.

Styrelederen i Helse Stavanger, Stener Kvinnsland, har dessuten også gått inn for Bergen, mot resten av styret.

– Dette handler om beredskapen til hele helseregionen, og det er en oppgave jeg mener hører hjemme på regionsykehuset. Det var derfor jeg foreslo at vi skulle levere en innstilling om Haukeland, sa Kvinnsland til NRK i mars i år.

Styrer luftambulansene

Den såkalte AMK-LA-sentralen skal koordinere alle luftambulansene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

I dag har alle de lokale helseforetakene sin egen luftambulansekoordinator. Alle de lokale helseforetakene i Helse Vest har levert egen høringssvar om saken.

Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna har alle gått for Haukeland som plassering.

På den andre siden stod Helse Stavanger og Luftambulansetjenesten selv.

Stavanger mister rolle

Stavanger universitetssjukehus har allerede en rolle som såkalt regional AMK-sentral, som skal ha en koordinerende rolle for alle AMK-sentralene ved større katastrofer.

Luftambulansetjenesten mente denne og luftambulansefunksjonen burde ligge samme sted.

Men nå foreslår Helse Vest-ledelsen at også dette ansvaret flyttes til Haukeland.

«R-AMK funksjonen blir flytta frå Stavanger til Bergen, med bakgrunn i at AMK-LA og RAMK oppgåvene heng så nøye saman at dei ikkje bør skiljast», står det i styredokumentene.