HELIKOPTER MÅTTE SNU:

Politihelikopteret som var rekvirert frå Oslo til å delta i søket etter den sakna 18-åringen på Sotra, måtte snu på Ål. Helikopteret kom seg ikkje over fjellet på grunn av uvêr. Kring 40 personar frå Heimevernet blir no sett inn i leitinga.