Hele livet har Harald hjulpet den truede fuglearten

HALSNØY (NRK): Moderne norsk landbruk gir vipen dårlige fremtidsutsikter. – Det er usikkert om det er håp for den, sier Norsk Ornitologisk Forening. Bonde Harald Sætre Arnevik svinger unna reirene i åkeren.

Vipe Halsnøy

TRUET: Vipen er utrydningstruet i Norge. Flere steder i landet er den ikke lenger å finne i faunaen. Men hos bonde Harald Sætre Arnevik på Halsnøy er vipene trygge.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Jeg har alltid likt fargespillet til vipen. Det var den første fuglen som fascinerte meg, forteller Harald Sætre Arnevik.

Bonden og grunneieren på Halsnøy i Kvinnherad har gjennom 45 år gjort en stor innsats for vipebestanden i området. I dag har Arnevik 15 reir på eiendommen sin.

Når han er ute med landbruksmaskinene og kommer over et vipereir, merker han dem tydelig, for å unngå å kjøre over egg og unger senere.

– Jeg fikk det inn med morsmelken å verne om vipen, og har gjort det siden jeg var fem år. Det gjør noe med sjelen og kroppen å høre vipesangen, sier 50-åringen.

Harald Sætre Arnevik

VERNER VIPEN: Bonde på Halsnøy i Kvinnherad, Harald Sætre Arnevik, har jobbet for å verne om vipen helt siden han var liten.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

Enorm nedgang

En rekke steder i Norge står det langt verre til med vipen enn på Halsnøy.

På Lista i Vest-Agder og på Voss i Hordaland har bestanden gått fra flere hundre vipepar til null de siste årene.

Norsk Ornitologisk Forening har de siste årene hatt et vipeprosjekt i Sogn og Fjordane, Hordaland og Aust-Agder. Også i Hedmark har man stort fokus på å redde bestanden.

En fersk telling i Sogn og Fjordane viser kun 40 vipepar på elleve hekkesteder. I 1990 ble det registrert 230 viper på ett enkelt hekkested.

Overgangen fra høy til siloslått og større maskiner får noe av skylden for tilbakegangen. Samtidig er det blitt flere av fugleungenes fiender ved hekkeplassene, som måker og rev.

Vipe Halsnøy

ADVARSEL: Barna til Harald Sætre Arnevik har satt opp skilt på eiendommen slik at folk passer seg for å tråkke på vipereir.

Foto: Marte Rommetveit / NRK
Vipe Halsnøy

FASCINERT: – Det gjør noe med sjelen og kroppen å høre vipesangen, sier Harald Sætre Arnevik.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Usikkert om det er håp

Vipen er nemlig en vadefugl som lager reir på bakken. Derfor er den ekstra sårbar for rovdyr, særlig hvis den ikke hekker sammen med artsfrender.

– Det er ikke godt å si om det er håp for vipen i fremtiden, sier førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening, Oddvar Heggøy.

En nasjonal kartlegging fra 2012 viste at vipebestanden har hatt en tilbakegang på nærmere 75 prosent den siste femtenårsperioden.

– Drenering av jordbruksarealer medfører færre insekter og mindre næring for vipen. Større og tyngre maskiner i jordbruket representerer samtidig en trussel mot egg og fugleunger, sier Heggøy.

Vipe Halsnøy

LEVER PÅ GÅRDEN: Harald Sætre Arnevik passer på å ikke kjøre over vipereirene på gården med landbruksmaskiner.

Foto: Marte Rommetveit / NRK

– Bonden kan gjøre mye

Han mener bønder som Harald Sætre Arnevik på Halsnøy har en sentral rolle i å berge fuglearten, og kjenner til flere som tar hensyn til vipen når de gjødsler og slår.

– Det viktigste bønder kan gjøre, er å lete opp reir og markere dem når man gjør arbeid i åkeren. En annen ting man kan gjøre er å redusere sprøyting, som ikke er positivt for insektene, sier Heggøy.

Ornitolog Oddvar Heggøy

HAR HÅP: Førstekonsulent i Norsk Ornitologisk Forening, Oddvar Heggøy, har et håp om at innsats flere steder i Norge vil gjøre at vipebestanden overlever.

Foto: Jon Olav Larsen