Hareide: Det er økte kostnader som har gjort E16 Bergen-Voss krevende

Knut Arild Hareide får tydelig beskjed om hva partifellene hjemme i Hordaland mener om E16-utsettelsen. – Jeg tar med meg en ordre om raskere E16-utbygging, sier KrF-lederen.

Knut Arild Hareide

SE HAREIDES SVAR: Knut Arild Hareide taler om E16 Bergen-Voss til Hordaland KrFs årsmøte.

Hordaland KrF avholder denne helgen sitt fylkesårsmøte. Fylkets toppkandidat og partileder Knut Arild Hareide var blant deltakerne.

Før Hareide gikk på talerstolen på Scandic hotell på Flesland, fikk han tydelig beskjed om hva resten av Hordaland KrF mener om Nasjonal transportplan-enigheten han har kommet frem til sammen med Venstre og regjeringspartiene Frp og Høyre.

I resolusjonen årsmøtet vedtok, kommer det frem at man er tydelig skuffet over NTP-pressekonferansen Hareide deltok på sammen med Erna Solberg på Arna stasjon 28. februar.

Der kom det frem at ny E16 Bergen-Voss ble utsatt til andre del av NTP-perioden, og ikke får byggestart i 2021, slik mange hadde forventet.

«Dette kan vi ikke godta. Vi kan ikke leve med en E16 som er utrygg, og som har en så dårlig regularitet som er tilfelle i dag», heter det i resolusjonen, der Hordaland KrF krever oppstart i 2021.

Solberg, Hareide og Njåstad på Arna stasjon

KOM MED NTP-NYHETER: KrF-leder Knut Arild Hareide, Helge André Njåstad (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) på Arna stasjon.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

30 dødsulykker på 17 år

Med regjeringens nåværende plan vil det gå 17 år før ny vei er på plass. De siste 17 årene har det gått 338 skred på strekningen, og skjedd 30 dødsulykker.

Hareide sier han tar signalet fra fylkeskollegaene.

– Jeg er glad for at jeg har fått med meg enda bedre argumenter. Jeg opplever at det er tydelige signaler på at det er én sak fylkesårsmøtet ønsker å løfte frem, og det er den prioriteringen jeg ønsker å ta med meg, sier Hareide om ny vei og bane Bergen-Voss.

– Betydelig dyrere

Mens Erna Solberg sa tekniske utfordringer knyttet til jernbanen var årsak til utsettelsen, pekte Hareide fra talerstolen på økte kostnader som en viktig faktor.

– Prosjektet er blitt betydelig dyrere fra fagetatenes rapport til det kom inn i NTP. Vi trodde Arna-Stanghelle skulle koste 7,3 milliarder, men den koster 11 milliarder. Det er gått fra 3,5 milliarder i statlige midler, til 7,6 milliarder, sa Hareide, som også pekte på at den andre delstrekningen, Stanghelle-Voss, er blitt dyrere.

– Prosjektet er blitt dyrere, og bompengepotensialet er blitt mindre. Jeg har lyst til å si det, for det er jo dét som er grunnlaget for at dette er blitt mer krevende. Og fordi vi ser at det å bygge vei og bane samtidig vil være veldig positivt. Det vil gjøre prosjektet bedre, sa Hareide til fylkesårsmøtet.

Før han likevel lovet å ta innspillet på alvor.

– Men jeg tar med meg den utålmodigheten som en ordre fra Hordaland KrF. Og av og til er det godt å få med seg en ordre når en skal inn i krevende samtaler, sa KrF-lederen.