Hardt ut mot nettlegevakt-tjeneste: – Faglig suspekt antibiotikapraksis

Nettjenesten Nettlegevakt.no kan føre til økt antibiotikabruk, mener helsepolitiker. God tilgjengelighet er bra, svarer selskapet.

Kjersti Toppe

KRITISK: Helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, legeutdannede Kjersti Toppe, frykter at tjenesten til Nettlegevakt.no kan føre til økt bruk av antibiotika.

Foto: Ingrid Aarekol / NRK

Ved å svare på 13 spørsmål kan man få skrevet ut antibiotika for urinveisinfeksjon i løpet av fem minutter hos legetjenesten på nett. Dette uten direkte kontakt med en lege.

– Jeg er usikker på den faglige forsvarligheten. Utskrift av antibiotika bør baseres på at man har undersøkt pasienten eller kjenner til dem fra før, sier helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Kjersti Toppe. Hun er selv utdannet lege.

Bekymret for økt bruk

Regjeringen har utarbeidet en handlingsplan mot antibiotikaresistens. Målet er å redusere antibiotikabruken i befolkningen med 30 prosent innen 2020.

Flere med Toppe er bekymret for at Nettlegevaktens tjeneste vil føre til det motsatte, nemlig økt bruk av antibiotika.

Leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, sier det er nettopp ved urinveisinfeksjon at resistens er tydeligst.

Morten Lindbæk, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og professor i allmennmedisin

SKEPTISK: Leder for antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk, er skeptisk til nettlege-tjenesten. Han sier det er nettopp innenfor urinveisinfeksjon at det er stor fare for resistens.

Foto: Camilla Veka/NRK

– Derfor kan det være grunn til å være restriktiv i forhold til denne type antibiotikautskrivning. Nettsiden gjør det lettere å skaffe seg antibiotika, sier han.

Magnus Andersen er en av tre leger som står bak Nettlegevakt.no. Han svarer på kritikken i en e-post til NRK.

«At dette er enkelt og tilgjengelig er bra. Argumentasjon for det motsatte er ulogisk: hvor ofte hører man at det er en fordel at sykehus eller andre helsetjenester plasseres lengst mulig unna befolkningen. Vi mener at det bør brukes andre virkemidler enn vanskelig tilgjengelighet for å sikre at rett pasient får behandling», skriver han.

– Etisk betenkelig

Legene ved nettstedet tar seg bare betalt hvis de ender med å skrive ut resept for antibiotika. Det koster kunden 249 kroner. Dersom legene avslår å dele ut antibiotika, er tjenesten gratis. Da motiveres nettlegene til å skrive ut antibiotikaresept oftere enn de burde, mener leder, Petter Brelin, i Norsk forening for allmennmedisin.

– Hvis fastlegene skulle gjort det samme, tror jeg vi hadde sett en helt annen antibiotikautskrivning i landet. Dette er etisk betenkelig, sier han.

Toppe sier det er «spesielt» å knytte betaling opp til om en får en resept eller ikke.

– Det er veldig faglig suspekt. Dette kan være et insentiv til at legene skriver ut medisin fordi de vil tjene penger på det. Det er en uting og burde ikke vært lov, mener Toppe.

Andersen i Nettlegevakt.no forklarer at de har valgt denne betalingsmåten fordi det gjør det lettere å avvise reseptutskrivning.

«Vi tar ikke slike sjanser for 249 kroner. På denne måten blir ikke pasienten dobbelt belastet hvis symptomene ikke passer med behandling over nett og pasienten må oppsøke annen helsehjelp. Vi føler ikke at dette gir et press for å skrive ut resept, snarere tvert imot», skriver han.

Petter Brelin

– ETISK UFORSVARLIG: Leder i norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin, mener betalingstjenesten som forutsetter at man betaler kun hvis man får skrevet ut resept, er etisk uforsvarlig.

Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Blir ikke fulgt opp

Toppe stilte spørsmål til helseministeren om forsvarligheten av nettlegevakt-tjenesten i 2017. Hun mener det ikke er gjort nok siden den gang for å sette restriksjoner for tjenesten.

– Jeg tok det opp med statsråden for to år siden. Ingenting har skjedd siden da, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) svarte Toppe den gang at ansvaret for å overvåke slike tjenester ligger hos Helsetilsynet. Seniorrådgiver i Helsetilsynet, Lisbeth Homlung, sier hun forstår kritikken, men at Helsetilsynet så langt ikke har vurdert å reagere mot nettlegetjenesten.

– Hovedregelen er at pasientene skal undersøkes på en konsultasjon. Hvis vi vurderer at dette blir et stort problem, kan vi eventuelt gjøre et proaktivt tilsyn. Det har vi hittil ikke funnet grunnlag for, sier hun.

Faksimile: Nettlegevakt.no

KORT VENTETID: Nettsiden Nettlegevakt.no reklamerer med at det er kort ventetid hos dem. Gjennomsnittlig behandlingstid er på 4 minutter.

Foto: Faksimile