Hard maktkamp i politiet: – Skader samarbeidet mellom jurister og etterforskere

BERGEN TINGHUS (NRK): Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt mener de er utsatt for et angrep «som kan tendere mot misbruk av makt og posisjon» fra kollegaene i Politijuristene.

Elisabeth Bru

– UNØDVENDIG HARD SPRÅKBRUK: Leder for politijuristene i Vest politidistrikt, Elisabeth Bru, er denne uken politiadvokat i en sak mot en overgrepstiltalt mann i Bergen tingrett. Hun mener flere ikke-politiutdannede bør få lederstillinger i politiet, og reagerer på Politiets Fellesforbunds utspill.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg kan vel si såpass at vi ble ganske oppbrakt når vi leste dette. Ikke minst på grunn av ordbruken, som vi reagerer ganske kraftig på. Vi mener den er veldig uheldig, sier Elisabeth Bru.

Hun er leder for Politijuristene (PJ) og Politiakademikerne i Vest politidistrikt. Formuleringene hun reagerer på, står å lese i siste utgave av «PF Vest-nytt», som kom ut denne uken.

Det interne nyhetsbrevet NRK har fått tak i var i utgangspunktet ment verken for offentligheten eller Bru og hennes medlemmer, som for en stor del er universitetsutdannede politiadvokater.

Brevet gikk ut til den andre og største delen av de ansatte i politidistriktet, dem som for det meste er utdannet ved Politihøgskolen og medlemmer av Politiets Fellesforbund (PF).

Stridstemaet, som nyhetsbrevet omhandler, er hvilke formuleringer norsk politi skal bruke i utlysningstekstene når de søker nye ledere, fra seksjonsledere og opp til politimestre.

PF-leder: – Sterkt bekymret

Ordene juristene og de politifaglig ansatte krangler om er små, men svært viktige, for begge parter.

Både for deres respektive medlemmers muligheter til å få lederstillinger i politiet, men også for hvilket politi Norge skal ha i fremtiden.

Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, ønsker i utgangspunktet ikke å utdype den interne informasjonen de har gått ut med, men går med på å gi en kort kommentar etter å ha fått referert Politijuristenes uttalelser i denne saken.

– Politiets Fellesforbund Vest er sterkt bekymret for den fagforeningskampen som Politijuristene kjører i norsk politi, og har sendt ut dette skrivet til våre medlemmer for å informere om hva som foregår, sier Rekdal.

Kjetil Rekdal UNIO

VIL HA POLITIFOLK SOM LEDERE: Kjetil Rekdal, leder for Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mener norske politiledere må kjenne politifaget

Tidligere i høst sendte Politidirektoratet ut et skriv til alle landets politimestre, som førte til at utlysningsprosessene av lederstillinger i politiet ble stoppet.

Dette skjedde etter at Politijuristene reiste spørsmål ved lovligheten av å kreve politifaglig bakgrunn ved utlysninger, et spørsmål Statens pensjonskasse nå har oversendt Arbeids- og sosialdepartementet for vurdering.

Saken har vært heftig debattert i PFs fagblad, Politiforum.

Politiets Fellesforbund mener Politijuristene ønsker å styrke egne medlemmers muligheter til å få lederstillinger på bekostning av de politiutdannede, og at de angriper særaldersgrensen som gjør at de politifaglig ansatte kan pensjonere seg fra politiet ved fylte 57 år.

PF mener ledelsen i norsk politi må ha kjennskap til og bakgrunn fra politifaget og -etaten. De mener man ved utlysninger skal sette dette som et krav, og at det særlig i delvis operative stillinger ikke skal søkes etter en kandidat som har «politihøgskolen og/eller jusutdanning».

PF er også kritiske at utlysningsprosessene ble fryst på samme tid som de nye organisasjonene rundt om i landet skulle settes etter politireformen.

Politihuset i Bergen

DÅRLIGERE ARBEIDSMILJØ: Det er steile fronter på politihuset i Bergen. – Jeg er redd for at samhandlingen mellom jurister og etterforskerne vil bli dårligere, fordi dette skaper unødvendige fronter mellom de ulike ansattgruppene, sier Elisabeth Bru i Politijuristene.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

«Et direkte angrep på våre medlemmers lønnsvilkår»

I denne ukens «PF Vest-nytt» skriver styret i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt blant annet følgende til sine medlemmer:

  • «Juristene hevder at politiet ulovlig bruker stillingskoder som har særaldersgrense. Dette gjør de i en fagforeningskamp for å skaffe sine egne medlemmer fortrinnsrett til lederstillinger i politiet».
  • «Slik vi ser det så er dette et direkte angrep på våre medlemmers lønnsvilkår. Pensjon er lønn».
  • «Vi stiller snarere spørsmål til hvorfor jurister er sterkt overrepresentert i lederstillinger, spesielt i POD, all den tid master rettsvitenskap ikke er en lederutdanning».
  • «Vi reagerer sterkt på politijuristenes angrep som kan tendere mot misbruk av makt og posisjon».

Nyhetsbrevet skal ha eskalert konfliktnivået internt i Vest politidistrikt, og arbeidsmiljøet preges nå av den opphetede fagforeningsdebatten.

Mener striden preger politiets arbeid

Elisabeth Bru i Politijuristene møter NRK i en rettspause utenfor tinghuset i Bergen, der hun som politiadvokat denne uken fører en sak mot en overgrepstiltalt mann.

Bru forteller at hun «via omveier» fikk hånd om PF Vest-nyhetsbrevet, og at hun og kollegaene i juristforeningen reagerte sterkt på innholdet og særlig språkbruken.

– Dette skaper dårlig samarbeidsklima mellom organisasjonene, men også mellom medlemmene, altså jurister og etterforskere, i den samhandlingen de skal ha i det daglige, sier Bru.

Hun er tydelig på at de steile frontene kan gå utover arbeidet som utføres i Vest politidistrikt.

– Jeg er redd for at samhandlingen mellom jurister og etterforskerne vil bli dårligere, fordi dette skaper unødvendige fronter mellom de ulike ansattgruppene, sier Bru.

Elisabeth Bru

– LEDERE TRENGER IKKE POLITIERFARING: – Det vi ønsker, er best mulig ledere, og at det ikke nødvendigvis trenger å være personer som har jobbet i politiet lenge, sier Elisabeth Bru.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vil at flere skal kunne søke jobber i politiet

Den lokale PJ-lederen mener dessuten formuleringene PF sender ut til sine medlemmer delvis er feilaktige, og at det i seg selv kan bidra til et unødig høyt konfliktnivå.

– Vi synes det er en unødvendig hard språkbruk. De bruker ord som at vi går til angrep på dem, og driver med maktmisbruk. Det kjenner vi oss ikke igjen i, sier Bru, som også avviser en påstand i brevet om at PJ «ikke anerkjenner den politifaglige kompetansen i ledelsen i politiet».

– Det er ikke riktig. Vi er ikke der at vi mener det. Det vi ønsker, er best mulig ledere, og at det ikke nødvendigvis trenger å være personer som har jobbet i politiet lenge, sier Bru.

Hun sier Politijuristene ikke mener det skal stå i utlysningstekstene at det er krav til jusutdanning, men at tekstene skal åpne også for denne typen søkere.

– Dette er noe som er tatt opp sentralt opp mot utlysning av lederstillinger på nivå 2, 3 og 4 (nivå 1 er politimestre, journ.anm.), der Politijuristene ønsker en bredere sammensetning av kompetanse i politiet. I den forbindelse har det også blitt diskusjoner om særaldersgrensen, som PF mener vi angriper, men utgangspunktet er altså at vi mener politiet trenger annen kompetanse enn bare Politihøgskolen, sier Bru.

– Derfor ønsker vi åpne utlysningstekster, slik at flere kan søke jobber i politiet, sier hun.

Kritisk til PJs håndtering

Bru hevder Politijuristene i Vest politidistrikt så langt har holdt en relativt lav profil i saken, og kun informert medlemmene lokalt kort om initiativene fra Politijuristene sentralt.

Med brevet fra PF-styret til de mange medlemmene mener hun konflikten er løftet til et nytt nivå, og at stemningen internt i politidistriktet er i ferd med å bli kraftig forsuret.

– Dette har ikke gjort klimaet spesielt mye bedre, sier Bru.

Styret i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt ønsker altså ikke å kommentere denne kritikken, men å la innholdet i nyhetsbrevet snakke for seg selv.

Der fremhever de altså ønsket om at politiledere skal ha politifaglig bakgrunn, at de er svært kritiske til måten Politijuristene har gått frem på, samt behovet for å få en ny politiledelse raskt på plass.

Kaare Songstad

LOKAL OG NASJONAL UENIGHET: «Dette har ført til at det har tatt noe lengre tid å få stillingene lyst ut», skriver politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt i en e-post til NRK.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Forventer at de håndterer uenighetene

Politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, sier de har fått utlyst de stillingene som skulle utlyses i forbindelse med politireformen, men at det tok lengre tid enn antatt.

«Hvilken kompetanse som skal kreves for lederstillinger i politietaten har ført til uenighet mellom fagforeningene både nasjonalt og lokalt. Dette har ført til at det har tatt noe lengre tid å få stillingene lyst ut», skriver Songstad i en e-post.

Han har ikke svart på NRKs spørsmål om konsekvensene av de forsinkede ansettelsene, eller om han er bekymret for samarbeidsklimaet mellom juristene og etterforskerne i politidistriktet.

«At fagforeninger har ulikt syn i ulike saker er naturlig, men jeg forventer, som i tidligere saker, at uenigheter blir håndtert på en god måte partene seg i mellom», skriver politimesteren.

POD avventer avklaring fra departementet

NRK har også bedt Politidirektoratet (POD) om et intervju med politidirektør Odd Reidar Humlegård i saken, og har blant annet stilt spørsmål om det interne samarbeidsklimaet i politiet og konsekvensen av at lederstillinger står tomme lengre enn forutsatt.

Håkon Skulstad

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad

Foto: NRK

PODs kommunikasjonsavdeling sender over dette svaret fra assisterende politidirektør Håkon Skulstad:

«Dette er ikke nye problemstillinger i etaten og Politidirektoratet har i forbindelse med reformen i flere sammenhenger påpekt viktigheten av å følge både kvalifikasjonsprinsippet og særaldersgrenseloven. Vi venter nå på en avklaring fra Arbeids- og sosialdepartementet angående særaldersgrenser».