Har stengt Vikafjellet

Riksveg 13 over Vikafjellet er akkurat no blitt stengd på grunn av uvêr.