Har skote jerv i Luster

Ein vaksen hannjerv på 13,5 kilo vart i førre veke skoten under ekstraordinært uttak i Storutladalen i Luster. Siste månaden er det gjortt fleire observasjonar, spor og DNA-funn av rovdyret i Luster og Stryn. Rein-Arne Golf i Statens naturoppsyn trur det kan vere snakk om to dyr til i området.