Har selt 110 hyttetomter

Sidan første spadetaket vart sett i jorda i Hodlekve i Sogndalsdalen i 2013 er det snart selt 110 hyttetomter i området. I tillegg er det bygt fleire skitrekk i området. Det skriv Sogn Avis. Selskapet Sognefjorden Utvikling har berre dei siste fem åra selt tomter for snart 500 millionar kroner.

Utbyggarane feirar hytte nummer 100
Foto: Sondre Dalaker / NRK