Har meldt toppsjefen til fylkeslegen for mulig journalsnoking

En av de suspenderte sjefene ved Bergensklinikkene har varslet fylkeslegen om det hun mener kan være ulovlig snoking i pasientjournaler. Påstanden blir blankt avvist av direktøren.

Kari Lossius

SUSPENDERT: Kari Lossius har arbeidet i mer enn 20 år ved Bergensklinikkene.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Jeg reagerer med vantro på at en administrerende direktør kan gjøre noe sånt. At han kan be sine ansatte om å hente ut pasientjournaler, sier Kari Lossius til NRK.

Administrerende direktør Ole Hope ved Bergensklinikkene avviser at han har gjort noe ulovlig ved fremskaffe informasjon. Han poengterer at det ikke dreier seg om detaljerte pasientopplysninger, men kun om såkalte styringsdata.

– Jeg fikk et muntlig varsel og sjekket Helse Vest sine retningslinjer og våre interne prosedyrer om håndtering av fravær fra klinikk.

– Så anmodet jeg en medarbeider som har autorisasjon til å gå inn i journaler for å hente ut styringsdata om å fremskaffe slike data for 2017 og første halvår 2018. Personvernet til pasientene er ivaretatt, sier Hope.

Suspendert

Onsdag ble Lossius suspendert fra sin stilling som fagdirektør i Bergensklinikkene. Suspendert ble også Eva Løvaas, klinikksjef ved Hjellestadklinikken i Bergen.

Begge blir holdt ansvarlige for feilrapportering av inntil tusen døgnopphold til en verdi av mellom tre og fem millioner kroner.

Enklere sagt: Behandlingsplasser er rapportert benyttet, uten at de i virkeligheten har blitt det.

– Hvordan har de fått tilgang til journaler?

Lossius og Løvaas avviser feilrapportering. De mener dette er måten man behandler den mest alvorlig syke gruppen av rusmisbrukere.

Lossius og Løvaas forklarer at de i stillingene de er suspendert fra ikke hadde tilgang til informasjon om pasientene befant seg på klinikken eller ikke. Det er informasjon de mener bare befinner seg i pasientenes journaler.

Dermed stiller de seg spørsmålene: Hvordan har administrerende direktør og styret fått tilgang til informasjonen?

Nå har Lossius klaget Hope inn for fylkeslegen for mulig brudd på journalforskriften.

NRK har fått innsyn i brevet fylkeslegen mottok torsdag kveld. Der beskriver Lossius et drøftingsmøte med Hope og styret, der hun skal ha blitt konfrontert med detaljer hun oppfattet var hentet ut av flere pasientjournaler.

– Jeg har fått bekreftet at det er gjort journalsøk, og at informasjon er gitt videre til Ole Hope. Det kan dreie seg om mellom 10 og 20 journaler, sier Lossius til NRK.

Lossius hevder å ha fått bekreftet at Hope har bedt en ikke-faglig ansatt i Bergensklinikkene om å sjekke pasientjournaler.

– Jeg var nødt til å rapportere dette. Ingen som ikke har pasientbehandling, skal se i pasientjournaler. Det skal begrunnes faglig, og pasienten skal gjøres kjent med det. Her har det skjedd snoking, hevder hun overfor NRK.

Ole Hope

AVVISER Å HA HANDLET ULOVLIG: Ole Hope er administrerende direktør ved Bergensklinikkene.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Fikk støtte fra Helse Vest

Torsdag ville ikke styreleder Jellestad kommentere hvordan feilrapporteringen ble avslørt, men han og Hope sier det startet med et muntlig varsel fra en ansatt direkte til Hope.

– Det var interne ressurser som var bekymret for hvordan vi rapporterte, sa Hope på en pressebrifing torsdag.

Fredag sier administrerende direktør Ole Hope ved Bergensklinikkene dette til NRK:

– For øvrig tok vi spørsmålet opp i dagens møte med Helse Vest. De var tydelige på at vi er innenfor regelverket når vi henter ut styringsdata på denne måten, sier Hope.

Bekrefter å ha mottatt melding

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en bekymringsmelding fra Lossius. Den skal vi behandle på vanlig måte, sier fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson.

– Vi tar alle slike henvendelser alvorlig, sier hun.

Det er uvisst når bekymringsmeldingen skal vurderes av fylkeslegen. Før den tid kan ikke Arianson kommentere innholdet.

Fylkeslege Helga Arianson i Hordaland

SKAL BEHANDLE SAKEN: Helga Arianson er fylkeslege i Hordaland.

Foto: Leif Rune Løland / NRK