Har ein million til ungdom

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av ein million kroner til reisetilbod for ungdom mellom 13 og 19 år i år. Pengane skal gå til skyss til og frå aktivitetar på ettermiddag og kveld, når det ikkje går ordinære ruter, skriv dei på nettsidene sine. Fylkeskommunen fekk i fjor Kollektivprisen for tilbodet Lokaltransport for ungdom.