Har brutt taushetsplikten

Fylkesmannen i Hordaland brøt taushetsplikten da en minnepenn med blant annet en barnevernssak ved en feil ble sendt til Utdanningsforbundet. Det slår Datatilsynet fast etter å ha mottatt avviksmelding i februar i år. De er sterkt kritisk til at Fylkesmannen utviste mangelfull kontroll, og delte sensitive personopplysninger til uvedkommende. Tilsynet ber Fylkesmannen om å skjerpe sine rutiner.