Hopp til innhold

Har 20 millioner for lite – 28 av 32 søkere får nei

Miljødirektoratet må utelate flere prekære tiltak fra «Nasjonale Turstier»-tildelingen grunnet pengemangel. Klima- og miljøministeren mener videre satsing vil gjøre tursti-prosjektet til en suksess.

Turister på Trolltunga

BLANT VINNERNE: Trolltunga fikk 2,8 millioner kroner, og er blant de fire heldige av de 32 som hadde søkt. Likevel får de ikke alt de har søkt om.

Foto: Asle Hella / NRK

Miljødirektoratet gir Trolltunga 2,8 millioner kroner til stiutbedring, bro, sikkerhet og støtte til Røde Kors.

Pengene kommer over statsbudsjettet, etter at regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å sette av 7,5 millioner kroner til turistmål med ekstra stor slitasje, gjennom prosjektet «Nasjonale Turstier».

Nå er altså midlene fordelt.

«Redningsaksjoner har vært belastende på lokale redningsmannskaper og slitasjen har vært stor både på sti og infrastruktur i Odda», skriver direktoratet i begrunnelsen for tildelingen til Trolltunga.

20 millioner for lite

Miljødirektoratet har måttet prioritere svært hardt. Totalt fikk de nemlig inn 32 søknader med en samlet søknadssum på 26,8 millioner kroner.

Tallene NRK har fått fra direktoratet, viser altså at det mangler nær 20 millioner kroner i forhold til det de fikk til rådighet gjennom statsbudsjettet.

– Det er flere prekære tiltak som hadde trengt midler, men pengene strekker ikke til, sier Bente Rønning, seniorrådgiver i Miljødirektoratets nasjonalparkseksjon, til NRK.

PHR BESSEGGEN

FIKK NEI: Besseggen er blant dem som har søkt om midler, men ikke fått.

Foto: NATHISEN, OLA MATTIS / GUDBRANDSDØLEN/LILLEHAMMER TILSKUER, NATHISEN, OLA MATTIS / GUDBRANDS / NTB scanpix

Besseggen, Romsdalseggen og Lofoten fikk nei

Hun sier søknadsmassen viser stort behov for tilskudd til å utbedre og vedlikeholde stier og omliggende infrastruktur der besøkstrykket er stort.

Men fordi disse tiltakene ofte er svært ressurskrevende, har direktoratet kun funnet å kunne prioritere fire av de 32 stedene det er søkt om penger til: Preikestolen, Kjerag, Trolltunga og Gaustatoppen.

– Områder som vi dessverre ikke har hatt muligheter for å gi midler til i år, er blant annet Besseggen, Romsdalseggen og Lofoten, opplyser Rønning.

– Vi hadde begrenset med midler, og måtte gjøre noen prioriteringer, konstaterer hun.

Redningsaksjon ved Trolltunga 23.august

MANGE REDNINGSAKSJONER: Røde Kors-mannskapene ved Trolltunga har rykket ut på flere titalls redningsaksjoner de siste sesongene.

Foto: Røde Kors

Ikke penger til toalett

De fire «vinnerne» har heller ikke fått alt de har søkt om.

Til Trolltunga var det totalt søkt om 3,3 millioner kroner, altså en halv million mer enn det som ble tildelt. Direktoratet har sagt nei til å gi penger til toalettfasiliteter.

– Dette er noe som må løses på lang sikt. Det trengs flere steder, for eksempel ved Preikestolen. Vi har sett utenlands etter løsninger, men har ikke funnet at de samme utfordringene finnes internasjonalt. Derfor ser vi på dette som et større nasjonalt innovasjonsprosjekt, og har spilt det videre til Innovasjon Norge, sier Rønning.

Helgesen

VIL SATSE VIDERE PÅ «NASJONALE TURSTIER»: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Helgesen: – Slitasjen må begrenses

​Kjerag får 2,6 millioner og Preikestolen 1,7 millioner til utbedring av stier, parkeringsplass og frivillig patruljering, mens det bevilges 400.000 kroner til utbedring av nedre del av stien til Gaustatoppen.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) sier den sterke turistveksten flere steder må håndteres på en måte der man ivaretar både naturen og turopplevelsen.

– Det er stort behov for å begrense slitasjen, fjerne søppel og øke sikkerheten, sier Helgesen.

Han sier regjeringen vil legge til rette for økt bruk av naturen på en bærekraftig måte, og med økt lokal verdiskapning, gjennom å la Miljødirektoratet satse videre på «Nasjonale Turstier».

– Vi mener dette kan bli en like stor suksess som Nasjonale turistveier, sier Helgesen.