Håpar Fossesenter står klart i 2019

Gaular kommune vil bygge eit nasjonalt visingssenter for dei verna vassdraga i Norge ved Gaularfjellet.
Kommunen har løyvd pengar, og både Vegvesenet og Nasjonale turistvegar vil gje senteret økonomisk støtte. Gaular-ordførar Mathias Råheim håpar dei også kan få med seg kommunane Førde og Balestrand på bygginga av det såkalla Fossesenteret.

Mathias Råheim
Foto: Eirik Hildal / NRK