Han må taue vekk huset

En familie har søkt om å få koble husbåten sin til det kommunale avløpsnettet i Bergen, men risikerer i stedet å bli kastet vekk.

båt02

FLYTENDE: En glimrende idé å bo på vannet, tenkte Joannis Frogoudakis. Men Bergen kommune er ikke enig.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Den eneste feilen jeg har gjort, er at jeg prøvde å gjøre ting lovlig, sier husbåteieren Joannis Frogoudakis.

Han kom opprinnelig til Sverige som gresk flyktning. Frogoudakis har betalt fire millioner kroner for husbåten han kjøpte i Estland og transporterte til Bergen i fjor sommer.

– Alle våre penger ligger i dette huset, sier Frogoudakis.

Risikerer å bli kastet vekk

Nå risikerer familien at Bergen kommune kaster dem vekk.

– Siden båten ser ut som et hus, blir den betraktet slik, sier han.

Vann får familien via en slange fra motorbåtforeningen. Og avløp blir samlet i septiktanker om bord i husbåten. Problemet kom da de søkte kommunen om å få koble husbåten til det offentlige vann- og avløpsnettet.

– Vi fikk et svar om at huset var ulovlig bygget. Jeg følte meg som en kriminell, sier han.

båt01

STORELUNGEREN: Husbåten til familien ligger til kai i Store Lungegårdsvann.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Kommunen mente det var en søknad om permanent dispensasjon for planene på området.

Jeg følte meg som en kriminell.

Joannis Frogoudakis, husbåteier

Båten ligger på Store Lungegårdsvann. Husbåten har én etasje pluss motorrom i kjelleren.

– Jeg tenkte det kunne være smart å bo i en flytende bolig, sier han.

Ga avslag

Ideen fikk han i Sverige. Han forteller at det i Gøteborg er planlagt 600 flytende boliger.

– Hittil i saken har vi gitt avslag, sier seksjonsleder Sylvi Søvik Wathne ved byggesaksetaten i Bergen.

Hun mener den største ulempen i saken er at den skaper en presedens.

– Det er klart at han vil få en gratis boligtomt som mange andre kan se på som en løsning på et boligproblem. Da bør det gå via en plan siden vi ikke vet om vi ønsker å ha flytende boliger, sier Wathne.

Båt03

HUSBÅTSTUEN: Stuen til Joannis Frogoudakis er innredet som et normalt hjem.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Vi kommer til å gå konkurs

Eieren av den flytende boligen frykter at han vil gå konkurs om han ikke får søknaden godkjent.

– Den flytende boligen er registrert som båt i skipsregisteret, sier han.

Bergen kommune har også avslått søknaden fordi eieren har skrevet at båten brukes som bolig.

– Det fremstår ikke som en ordinær båt, og han har skrevet i søknaden at det er en bolig. Området skal brukes til andre formål enn flytende bolig, sier Wathne.