Hopp til innhold

Kobler Frp sin retorikk med Anders Behring Breivik

– Det har blitt mer legitimt å ha sterkt innvandringsfiendtlige holdninger, sier Alf Gunvald Nilsen. I en kronikk i The Guardian drar han paralleller mellom Frp sin retorikk og høyreekstreme holdninger.

The Guardian faksimile

KRONIKK: Det var avisa The Guardian som kontaktet førsteamanuensis Alf Gunvald Nilsen, ifølge forskeren. – De ba meg skrive om det de ser på som særegent ved valget, sier Nilsen.

Flere utenlandske aviser har koblet Fremskrittspartiet (Frp) med Anders Behring Breivik etter valget. En av dem er den britiske avisa The Guardian, der en norsk forsker skriver i en kronikk at han er bekymret over utviklingen.

I kronikken trekker førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, Alf Gunvald Nilsen, paralleller mellom Frp og innvandringsfientldige holdninger. Holdninger som ga grobunn for Anders Behring Breiviks ideologi.

«Det innvandringsfiendtlige partiets suksess i valget viser at Norge ikke har gjort nok med holdningene bak Anders Behring Breiviks terrorhandlinger» skriver han.

– Det er viktig å si at jeg ikke setter et likhetstegn mellom Breiviks ideologi og Frp. Men Frp sin retorikk og argumentasjon rundt innvandring har paralleller til de mest høyreekstreme gruppene, sier Nilsen.

Lik argumentasjon

– Frp sin retorikk gjør det mer legitimt å ha holdninger som er islamofobiske og innvandringsfiendtlige.

Alf Gunvald Nilsen, førsteamanuensis ved UiB

Nilsen mener at Frp sin advarsel mot en snik-islamisering av Norge gir gjenklang i skremmebildet av en muslimsk invasjon, som de mest høyreekstreme gruppene bruker.

– Vi finner lignende argumenter i de miljøene som ga grobunn til den ideologien Anders Behring Breivik står for, sier Nilsen.

Etter 22. juli var det en diskusjon om at Behring Breivik sin fremmedfrykt og islamofobi ikke oppsto i et vakuum, men i et miljø med sterkt rasistiske holdninger.

Den retorikken Frp bruker kan bidra til at innvandringsfiendtlige holdninger blir mer akseptert, ifølge forskeren. Han peker på Frp sitt forslag om lukkede asylmottak, utspill om asylsøkere som utnytter norske velferdsgoder og ordningen med familiegjenforening.

Alf Gunvald Nilsen

SKRIBENT: Alf Gunvald Nilsen er førsteamanuensis ved sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Foto: Universitetet i Bergen

– Alt dette kan bidra til et syn på innvandring og multikulturalisme som et rent problem. Det kan skape økt legitimitet for den islamofobien som preger de farligste miljøene i Norge, og det bekymrer meg.

– Nærmest sjokkert

Det er en diger avgrunn mellom det Anders Behring Breivik står for og Frp sin politikk.

Morten Høglund, Fremskrittspartiet

Utenrikspolitisk talsmann i Frp, Morten Høglund, reagerer på at Frp kalles et innvandringsfiendtlig parti.

– Jeg er nærmest i sjokk over at det går an å komme med så mye usannheter, sier Morten Høglund, utenrikspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet.

Behring Breivik meldte seg inn i partiet i 1999, og var til tider aktiv i ungdomsseksjonen Fpu. I 2007 meldte han seg ut.

FRP

FRP: Utenrikspolitisk talsmann i Frp, Morten Høglund, sier partiet har blitt vant med at utenlandsk presse kobler dem med Anders Behring Breivik. – Vi kan ikke settes i noen sammenheng med en slik fanatisme og terrorisme, sier Høglund.

Foto: Fremskrittspartiet

Etter 22. juli har partiet blitt vant med at utenlandske medier gjør koblinger mellom Behring Breivik og Frp.

– Vi er et parti som ønsker restriktiv innvandringspolitikk, men vi ønsker ikke å lukke Norges grenser slik det her ser ut som. Vi har tatt tak i sider ved radikal islam, men vi har ikke gått til angrep mot islam som religion, sier Høglund.

– Vi kan ikke settes i sammenheng med den ensrettingen, fanatismen og terroren som Anders Behring Breivik står for.

En viktig kobling

Høglund mener partiet vil få mulighet til å vise hvilken innvandringspolitikk de står for, når partiet nå trolig kommer i regjering.

Alf Gunvald Nilsen har fått mange reaksjoner etter at innlegget kom på trykk i The Guardian og nådde norske skjermer gjennom nettavisen. Han er bekymret for framtiden hvis de ekstreme holdningene får større feste i Norge.

– Behring Breivik var medlem av Frp og meldte seg selv ut. Det blir ikke for enkelt å trekke en kobling mellom ham og partiet?

– Nei. Det er viktig at vi diskuterer at det finnes paralleller mellom FrPs retorikk og mer ytterliggående ideologier. Hvis vi sier at dette ikke er så farlig, så lurer vi oss selv i forhold til det samfunnsfenomenet vi nå står overfor, sier forskeren.