Hallingskeid

Der mange bygder møttes

Hallingskeid er stasjon på Bergensbanen, vest for Finse.

"Hallingskeid" er et gammelt stølsnavn. Det første leddet, "halling", er det samme som vi har i "Hallingdal". I eldre tid ble "halling-" skrevet "haddingja-" - senere kom l'en inn. Norrønt "haddr" betydde "kvinnehår", og en moderne "oversettelse" av "hallingdøler" ville derfor være "de langhårete".

Det andre leddet - "skeid" - er laget til norrønt "skeid" (med stungen d), som betyr "kappløp" eller "-riding". Man vet om mange slike "skeid" rundt om på bygdene, der man møttes til kappløp og -riding, og på Hallingskeid møttes bønder fra Hallingdal, Voss, Hardanger og Sogn til marked og "skeid".

"Skeid" kan også bety "vei", og noen forskere menet at "Hallingskeid" derfor betyr "veien til Hallingdalen".