Høyre og Frp garanterer heving av ubåtvraket ved Fedje

Høyre og Fremskrittspartiet garanterer at de vil heve hele eller deler av ubåtvraket utenfor Fedje, til tross for ekspertenes råd om tildekking.

Ubåtvrak

FULL AV KVIKKSØLV: Det tyske ubåt-vraket ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Allerede da kom det krav fra flere hold om rask fjerning av kvikksølvet.

Foto: Kystverket / Scanpix

– Det blir ikke tildekking som etterlater denne forurensingen, uvissheten og sprengstoffet i alle fremtid, lover Øyvind Halleraker (H).

I havet utenfor Fedje i Hordaland ligger U864. Den gikk ned her under andre verdenskrig, en giftbombe lastet med 67 tonn kvikksølv som truer hele Nordsjøen.

Øyvind Halleraker (H)

GARANTERER HEVING: Øyvind Halleraker (H) sier de vil heve ubåten.

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

STOPPET VEDTAK: Lisbeth Berg-Hansen stoppet selv vedtaket om heving av ubåten ved Fedje.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix
Hev U864

PROTESTER: Fedje-befolkningen har protestert i årevis for å få vekk ubåt-vraket.

Foto: Tore Sevheim / NRK
Kristin Handeland

VIL HEVE: Til tross for ekspertenes anbefalinger, vil ordfører Kristin Handeland at kvikksølvet hentes opp.

Foto: NRK

De siste ti årene har det blitt vurdert om lasten skal heves, eller tildekkes. Nå garanterer de største opposisjonspartiene for heving.

Dagens opposisjon har et felles syn på den saken, stemmer Arne Sortevik (Frp) i.

– Best å dekke til

Siden 2003 har det blitt produsert bunkevis med rapporter på ubåtvraket ved Fedje. Vedtak er gjort, og senere omgjort. Stortinget har hatt den ene høringen etter den andre.

NRK Brennpunkt har nå gjennomgått alle rapporter. De har også hentet inn meningene til en rekke andre eksperter. Nesten alle er enige i at det beste er å dekke det til.

Det er billigst, sjansen for forurensing er minst, og det er trygt for all framtid.

– Totalt sett får du større risiko for at noe av kvikksølvet skulle virvle ut i vannmassene ved en heving, enn ved å la det ligge tildekket på havbunnen, sier kommunikasjonsdirektør i Det Norske Veritas, Tore Høifødt.

Stoppet vedtaket

Regjeringen har ombestemt seg to ganger, og har nå bestilt en ny rapport. Kystminister Lisbeth Berg-Hansen stoppet selv vedtak om heving.

Hun kunne ikke akseptere å ta risikoen ved å gå videre med det prosjektet.

– Det som overrasket meg i den prosessen var at politiske parti på Stortinget som til tross for en så klar tilrådning, likevel sa at vi skulle gå videre og gjennomføre det prosjektet, forteller Berg-Hansen.

– Står støtt på skjønnet

Men Halleraker sier de alltid får motstridende rapporter om saker Stortinget behandler.

– Det er skjønnet som er tillagt oss, og det skjønnet står vi relativt støtt på, sier han.

Vil fortsatt hente opp giften

Ubåten har vært en verkebyll for lokalbefolkningen siden den ble oppdaget. De frykter konsekvensene dersom kvikksølvet lekker ut.

Ordfører i Fedje, Kristin Handeland (Ap) vil fortsatt at kvikksølvet skal hentes opp framfor tildekking, i den grad det er mulig.

– Det er en usikkerhet knyttet til tildekking. Jeg registrerer også at det er en del ulike meninger om hevingsalternativet, sier hun.

Fagfolk flest mener det er mer usikkert å heve enn å dekke til. Hvorfor mener du det motsatte?

– Slik har det vært gjennom hele prosessen. Fagfolkene har pekt på at tildekking vil være det beste på kort sikt. Samtidig sier Det Norske Veritas at det er mulig å hente ut kvikksølvet, og da synes jeg vi bør gjøre det for å få ro rundt saken, sier Handeland.