Hopp til innhold

Grunnvannet fosset ut i bybanetunnelen – vet ikke om hus kan bli skadet

FYLLINGSDALEN (NRK): Lekkasjer i tunnelen førte til at grunnvannet sank med syv meter. – Vi kom inn i en sone med mer vann enn vi setter pris på.

Bybanetunnel i fyllingsdalen

VANN I TUNNELEN: Tunnelarbeiderne møtte på større mengder vann i fjellet enn de hadde ventet.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Siden februar i år har innbyggere i Fyllingsdalen jevnlig hørt kraftige drønn fra sprengningsarbeid i bybanetunnelen som bygges gjennom Løvstakken.

På noen måneder har de sprengt seg flere hundre meter inn i fjellet.

Men i midten av juli stoppet sprengningen opp. Da møtte arbeiderne på uventede utfordringer fra tunneltaket.

– Akkurat da vi skulle avvikle sommerferie, kom vi inn i en sone med mer vann enn vi setter pris på, sier informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen utbygging.

Kan gi skader på hus

Store vannmengder rant ut i tunnelen fra sprekker i fjellet. I flere uker måtte tunneldriverne i selskapet Marti Tunnel Norge tette hull i tunneltaket, i stedet for å konsentrere seg utelukkende om å drive tunnelen fremover.

NRK har vært i kontakt med selskapet. De ønsker ikke å uttale seg, men henviser til Bybanen utbygging.

– Vannet rant inn fra årer i fjellet ettersom vi drev tunnelen. Vi måtte tilbake og tette hvert hull for å få stoppet det, sier Jenssen.

Det er planlagt både bybanetunnel og det som blir verdens lengste sykkeltunnel gjennom Løvstakken i Bergen.

Det er planlagt både bybanetunnel og det som blir verdens lengste sykkeltunnel gjennom Løvstakken i Bergen.

TOT Bybanetunnel i fyllingsdalen

BYGGER TUNNEL: Bybanetunnelen gjennom Løvstakken blir nesten 3 kilometer lang. Ved siden av bygges en like lang gang- og sykkeltunnel.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Lekkasjene i tunnelen førte til at det ble mindre vann igjen i fjellet over. Grunnvannet sank flere meter.

– Det dreide seg om vel 7 meter på det meste, sier Jenssen om grunnvannssenkningen.

Når grunnvannet synker, kan det føre til at grunnen blir porøs. På sikt kan det gi setningsskader på bygninger i området.

Da problemene oppstod, befant tunnelgraverne seg ved grunnvannsutrenningen like under leilighetsblokker i Nylund borettslag i Fyllingsdalen.

Beboerne her har foreløpig ikke fått informasjon om lekkasjen i tunnelen. Men de har tydelig merket arbeidet som har pågått.

– Smellene fra sprengningsarbeidet er ikke veldig høye, men salvene varer ganske lenge, med mange eksplosjoner i slengen, sier nestleder i borettslaget Yngve Villanger.

Så langt har de gravd inn i fjellet

TUNNELSTATUS: Illustrasjonen viser hvor langt de har gravd inn i fjellet fra Oasen. 12. august befant de seg like under boligene i Nylund borettslag.

Foto: Bybanen utbygging
Bybanetunnel i fyllingsdalen

OVERRASKENDE: Arbeiderne støtte på mye mer vann enn de hadde regnet med.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Umulig å si noe om farene

Etter at hullene ble tettet og vanninntrengingen ble stoppet, har nedbør hjulpet bybaneutbyggerne med å få grunnvannsnivået opp igjen.

– Hvordan vurderer dere faren for at dette skal gi skader på bebyggelse?

– Det er umulig å si eller å forskuttere. Men vi skal være i området lenge og ha dialog med beboerne, sier Jenssen.

Det er rundt 50 meter fjell opp fra tunneltaket til lavblokkene som ligger rett over området hvor arbeidet pågår.

– Vi vil hindre at vi får senkning som kan medføre skader. Nå grunnborer vi i området vi skal videre, for å sikre oss mot fremtidige overraskelser, sier Jenssen.

– Burde man visst at slik grunnvannssenkning kunne skje her, og sluppet overraskelsen?

– Nei, man kunne ikke visst det. Vi vet jo ikke hvordan geologien er hundre meter under bakken, og må derfor ta det underveis. Vi har noe data, men det ville blitt mye dyrere hvis vi skulle boret oss gjennom hele fjellet for å undersøke alt på forhånd, enn det er å lappe sprekkene i etterkant, sier han.

Bybanetunnel i fyllingsdalen

TO TUNNELER: Bybanen til Fyllingsdalen skal etter planen være klar i 2023. Banen skal gå rett gjennom Løvstakken. Samtidig bygges gang- og sykkeltunnel gjennom fjellet.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

– Ikke overraskende

– Det er ikke overraskende at de støtet på grunnvannsførende sprekker, sier hydrogeolog Helen K. French ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun understreker at hun ikke kjenner til forholdene i Fyllingsdalen, men forteller at grunnvannssenkingen som følge av lekkasjene i tunnelbygging kan skade bygninger i nærheten.

– Det kan gi skader på hus dersom de står på løsmasser som jord, leire og sand, eller på kombinasjon av løsmasser og fjell, sier hun.

French forteller at dette har skjedd flere andre steder, blant annet under bygging av jernbanetunnelen Romeriksporten. Det kan ta lang tid før man kan observere eventuelle skader på hus.

– Dersom de greide å reetablere mer normal grunnvannstand med tetting og naturlig påfyll av regn, behøver man ikke få noen skader, sier hun.

Sprengningsstopp

Grunnvannssenkningen ga et par ukers sprengningsstopp i tunnelen.

Jenssen sier det er normalt å komme over områder med mer vanninntrenging, og at hendelsen ved Nordre Lyshovden ikke vil føre til utsettelser i prosjektet totalt sett.

Hvem som skal dekke kostnadene for entreprenørens ekstraarbeid er foreløpig ikke bestemt, men Jenssen påpeker at prosjektet ligger godt an budsjettmessig.