Grønt nivå på skoler og barnehager i Bergen

Fra tirsdag blir det grønt nivå på skoler, barnehager og SFO i Bergen. Det har kommunen besluttet på bakgrunn av en faglig anbefaling fra smittevernoverlegen.

Antallet smittede i Bergen ligger under landsgjennomsnittet.

– Den lokale smittesituasjonen tilsier ikke at vi har behov for strengere tiltak enn landet for øvrig, sier Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett.

På grunn av at barnehager, skoer og SFO skal få tid til å forberede grønt nivå, blir det innført først fra tirsdag.