Grønt lys for Equinor i Øygarden

Equinor har fått tillatelse til å bygge et mottaksanlegg for CO₂ i Øygarden. Anlegget vil kunne motta, transportere og lagre CO₂. Anlegget skal inngå i det nasjonale prosjektet Langskip, som omfatter fangst, lagring, transport og deponering av CO₂.

Illustrasjon av Co2-lagringsanlegget i Øygarden
Foto: Equinor