Gravide Nadae (22) nektet Nav-hjelp

Gravide Nadae (22) mener hun ble lurt av arbeidsgiver og avvist av Nav. – Jeg har arbeidet og bidratt. Et minimum må være at en blir behandlet som et menneske og ikke som et dyr, sier hun.

Spansk rettløs kvinne

RETTSLØS: Spanske Nadae (22) mistet retten til sykepenger og foreldrepenger hos Nav etter at arbeidsgiveren hennes lurte henne.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Spanske Nadae (22) har hatt fast arbeid i en pizzarestaurant i Bergen sentrum i to år. Arbeidsgiveren hennes skal ha unlatt å melde inn lønnen hennes. På grunn av dette mistet hun retten til sykepenger hos Nav.

Nadae tok da kontakt med Nav for å få hjelp. Der ble hun blankt avvist og fikk beskjed om at hun var rettsløs.

Dere har ingen rettigheter her

NAV

Nadae (22) ønsker kun å stille med bilde i profil. Hun vil heller ikke ha etternavnet sitt med i artikkelen. Årsaken til dette er hennes frykt for hatkriminalitet, siden hun klager på Nav-praksisen.

NRK kjenner identiteten hennes og har hørt opptaket der Nav avviser Nadae.

Føler seg dårlig behandlet

Hun mener Nav har behandlet henne dårlig til tross for at hun har arbeidet i to år og betalt skatt til Norge.

– Jeg har arbeidet og bidratt. Et minimum må være at man bli behandlet som et menneske og ikke et dyr, sier hun.

Da Nadae ble sykemeldt i desember fant hun ut at den nye arbeidsgiveren ikke hadde rapportert inn lønn og skattetrekk på over to måneder.

Dermed hadde ikke Nadae skattbar inntekt på papiret de siste fire ukene. Det er et av kravene for å få utbetalt sykepenger fra Nav.

NRK har ikke lykkes med å få kontakt med arbeidsgiver.

Ble muntlig avvist hos Nav

For Nadae ble løsningen å søke om økonomisk sosialhjelp, en stønad som skal sikre midlertidige inntekter til et forsvarlig livsopphold. Med søknaden i hånden ble Nadae muntlig avvist for andre gang hos Nav Bergenhus.

«Dere har ingen rettigheter her.», lyder det i opptaket mellom Nav Bergenhus og Nadae.

– Det er utrolig vanskelig å stå uten rettigheter, sier Nadae til NRK.

Rådgiver Ingrid Husevåg Døskeland ved Robin Hood Huset i Bergen er urolig for at rettighetene til EØS-arbeidere ikke blir tatt på alvor.

– Vi har opplevd dette flere ganger det siste halve året, forteller hun.

– Uakseptabel fremgangsmåte

Etatssjef for sosiale tjenester i Bergen kommune Jostein Hestnes er ikke kjent med denne praksisen.

– Det er klart at alle som ønsker skal få fremsette sine søknader til Nav, sier han.

Han kjenner ikke til saken til Nadae, men tilbakeviser at Nav Bergenhus avviser klienter muntlig.

Først da Robin Hood Huset varslet byombudet ble Nadae invitert til møte med Nav.

– Det er uakseptabelt. Søknader skal ikke avslås muntlig eller avvises. Enhver har rett til å fremme sin søknad, sier byombud i Bergen Erik Dahl.

Nadae fikk avslag på søknaden i juni. Hun og mannen venter en gutt til høsten, og nå frykter hun et liv på gaten.

– Jeg har ingenting i Spania. Reiser jeg tilbake nå må jeg bo på gaten med mannen min og det kommende barnet, sier hun.

Tidligere denne uken fikk Nadae stadfestet at hun får godskrevet forskuddstrekk og manglende rapportering av lønn for de to månedene arbeidsgiveren ikke meldte inn. Klagesaken blir håndtert av Nav nasjonalt. Nadae kan få sykepenger likevel.