Gravde søppelsjakt i Bergen – fant ring som kan kaste nytt lys over byens historie

Arkeologer fant ring som kan ha tilhørt en biskop fra tiden før Svartedauden. Funnet kan gi nye opplysninger om norsk middelalderhistorie.

Gullring Bergen sentrum

RING: Denne gullringen på 23 karat ble funnet i Kong Oscars gate i Bergen sentrum.

Foto: NIKU

– Dette er et veldig sjeldent funn, og ikke noe man kan forvente å finne i løpet av en karriere som middelalderarkeolog. Jeg er veldig heldig, sier utgravningsleder Ingrid Rekkavik som fant ringen.

Ringen ble funnet tre meter under asfalten i Kong Oscars gate, i forbindelse med utgraving av bossnettet i Bergen. Arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er med på arbeidet, nettopp for å finne ting av kulturminneverdi.

Arkeolog Ingrid Rekkavik

ARKEOLOG: Ingrid Rekkavik var leder for utgravingen, som BIR er oppdragsgiver for.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Ikke en ring for «hvermansen»

Med en edelsten i midten er ringen et unikt funn. Den er på 23 karat og stammer fra høymiddelalderen, en gang før Svartedauden.

Rekkavik tror at ringen må ha tilhørt noen rike folk, og sier det kanskje har vært en biskop som eide den. Smykkesteinen i midten er en ametyst, som var kjent som en biskopstein, fordi geistlige brukte den.

– Dette er ikke en ring som tilhørte hvermannsen, sier Rekkavik.

Kong Oscars gate

GRAVEARBEID: I Kong Oscars gate graves det for å gjøre klar nye bossjakter. Ringen ble funnet ved Korskirken, tre meter under asfalten.

Foto: Sigurd Hamre / NRK

Helt ny informasjon

Det er også gjort funn av gjenstander i gull, sølv, agat og rav. Arkeolog Rekkavik beskriver funnene som en puslespillbrikke som har falt på plass.

– Funnene gjør at man kan si veldig mye om historien til plassen. Det er relativt lite vi vet om området i Bergen sentrum og i Vågsbunnen på denne tiden. Det ser ut til at det har vært gullsmedvirksomhet i området, noe som er helt nytt, sier hun.

Sammenlignet med Bryggen er det gjort ganske få arkeologiske undersøkelser i dette området. Store deler av Vågsbunnen har metervis med lag av arkeologiske rester og spor.

Rekkavik tror at det må ha skjedd noe for at alt dette ble lagt igjen.

– Det er veldig kostbare ting å miste, så det må ha vært noe rart som skjedde. Kanskje en brann, sier Rekkavik.

Byantikvaren: – Utrolig spennende

Hun får støtte av byantikvar Johanne Gillow.

– Det er kanskje nærliggende å tro at det var en brann, fordi andre hendelser gjorde gjerne at folk tok det med seg. Samtidig er det vanskelig å spekulere i det uten en mer nøyaktig datering. Det var en dramatisk tid for Bergen, på mange måter med kongesete og mye handel, sier Gillow.

Byantikvaren synes funnet er høyst interessant.

– Hvis dette kan kaste mer lys over Bergen i middelalderen og hvilke aktiviteter og næringer som var i området, er det utrolig spennende og interessant å følge opp. På grunn av bybrannene, særlig den i 1702, gikk mange skriftlige tapt, så arkeologien er ofte den beste kilden, sier Gillow.