Hopp til innhold

Gransker gravide og svineinfluensa

Myndighetene tar nå initiativ til en storstilt undersøkelse blant gravide. Målet er å kartlegge hvor farlig svineinfluensa og svineinfluensavaksine er for mor og barn.

Kvinne med hendene på magen

Gravide skal nå sjekkes for eventuelle helseplager som følge av svineinfluensa.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

– Rapporter som vi fikk fra utlandet, fortalte at et fåtall gravide kvinner kunne få store helseplager med blant annet lungesvikt, som følge av svineinfluensa. Disse helseplagene førte også til nyfødte døde, og at kvinnene aborterte, sier divisjonsdirektør Per Magnus ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

LES: Anbefaler ikke vaksine til barn under tre | Fastlegane delte om Tamiflu-frislepp | Anbefaler fortsatt svinevaksine

Ingen konkrete rapporter

4.000 gravide i Bergen og Oslo inviteres derfor til å delta i den norske influensaundersøkelsen NorFlu. Nå vil myndighetene finne ut hvor farlig svineinfluensa og vanlig influensa er for mor og barn.

– Vi fikk ikke inn alarmerende meldinger om konkrete aborter eller farlig sykdom blant gravide under epidemien i fjor høst. Men vi regner med at svineinfluensa er en sykdom som vil blomstre opp flere ganger, derfor ønsker vi å forske mer på dette, sier Magnus.

LES: Tjente grovt på svineinfluensaen | Svineinfluensavaksine hadde ingen betydning | Avlyste kontroller av barn

Sjekker også vaksinene

Gravide som smittes av svineinfluensa har større risiko for komplikasjoner enn andre gravide. Samtidig har det også vært stilt spørsmål om hvorvidt vaksinen som ble tilbudt kan representere en helsefare for mor og barn.

– Vi anbefalte vaksine basert på rapporter fra utlandet. Vi har heller ikke mottatt signaler som tyder på at vaksinene medførte helserisiko for mor og barn. Men i og med at vi går ut med anbefalinger, vil vi vite mer om dette, sier Magnus.

LES: Kvinner beskytter seg best | 60 000 ubrukte svinevaksiner | Drukna i svineinfluensa-epost