GODT ÅR FOR VESTLANDSBONDEN:

Jordbruksinntekta til Vestlandsbøndene auka i snitt med 14 prosent i 2012. Det viser tal frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forsking, NILF. Størst auke hadde fruktbøndene, mens inntekta på sauebruka gjekk ned. NILF følgjer 169 granskingsbruk i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I 2012 auka driftsoverskotet per bruk i snitt med 17 prosent til kr 374 200 kroner.