Godkjenner E16-planer

Planleggingsarbeidet med ny E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle går sakte, men sikkert fremover. Statens vegvesen melder at de har fått godkjent planprogrammet hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det betyr at forslaget til reguleringsplan for området kan gå til behandling. Om alt går etter planen videre, er det mulig med byggestart i 2024, skriver de i en pressemelding.

Ras på E16 ved Bolstad i juni 2016
Foto: Drone