GOD DIALOG MED POLITIET:

– Eg er informert og har ein god dialog med politiet. Tall Ship Races vil gå som planlagt, men politiet vil vere meir synleg, seier Håkon Vatle som er prosjektleiar for arrangementet som ventar 500 000 besøkande desse dagane. Denne uttalinga kom etter at PST-sjefen opplyste i dag at personar knytt til ei gruppe i Syria har planar om å gjennomføre ein terroraksjon i Noreg i løpet av få dagar.