Gunnvor overraska alle

Gunnvor Sunde sitt nye parti, Samfunnsdemokratane, sikra seg fire plassar i det nye kommunestyret i Gloppen.

Gunnvor Sunde

SÆRS NØGD: Gunnvor Sunde (i midten) studerer valresultata under valvaken måndag kveld.

Foto: Oddleif Løset / NRK

Gloppen kommunestyre 2011 - 2015

Arbeidarpartiet - tre representantar
Ola Tarjei Kroken
Hege Inderberg
Leela Anita Kjørvik

Høgre - fem representantar
Sjur Atle Austrheim
Kari-Ann Flølo
Jan Erik Mardal
Anniken Rygg
Dagfinn Kaspar Nyhammer

Kristeleg Folkeparti - tre representantar
Arnfinn Jørgen Brekke
Leidulf Rygg Bogstad
Øystein Rinde

Samfunnsdemokratane - fire representantar
Gunnvor Sunde
Edgar Roald M. Kvernevik
Jan Arve Søvde
Geir Liavåg Strand

Senterpartiet - ni representantar
Anders Ryssdal
Per Jarle Myklebust - 480 07 602
Olaf Sigurd Gundersen
Kristin Sandal
Leidulf Gloppestad
Jeffrey Elliott Thomas
Kari Jordanger
Sølvi Anne Espeland Hope
Liss Bergum

Sosialistisk Venstreparti - ein representant
Hege Lothe

Venstre - to representantar
Ragnar Ivar Eimhjellen
Peder Lofnes Hauge