Gjer endringar i fadderveka

Programmet for fadderveka ved Studenthuset Meieriet vert endra. Styret opplyser om at dei må tenke alternativt for å gje studentane eit trygt tilbod med krava til smittevern. Eit nytt program kjem innan slutten av dagen.

Studenthuset Meieriet
Foto: Studenthuset Meieriet