No håpar fengselssjefen at det kan bli stong inn

Fleire år på rad har utbygginga av Vik fengsel blitt skvisa ut av statsbudsjettet. Fengselsleiar Roy Egil Stadheim vel å vere positiv når KrF og Venstre igjen krev pengar til nye fengselsplassar i Sogn.

Roy Egil Stadheim

BER VENSTRE OG KRF STÅ LØPET UT: Dersom Venstre når fram med budsjettkravet om 25 millionar kroner til utvidinga av Vik fengsel, har fengselsleiar Roy Egil Stadheim trua på at 30 nye, lukka soningsplassar kan stå klare våren 2019.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Eg er alltid optimistisk. Dess fleire gonger det blir lagt inn, dess nærare må vi vel kome, seier Stadheim.

Når budsjettforhandlingane startar i morgon har både KrF og Venstre med seg krav om pengar til ei utviding av Vik fengsel.

For mellom 40 og 50 millionar kroner har planen lenge vore å få på plass 30 nye, lukka soningsplassar i Vik. Medan KrF har lagt inn 20 millionar til utvidinga på sitt alternative 2018-budsjettet, krev Venstre 25 millionar kroner i sitt.

– Det er flott at dei gjer det. Eg har veldig trua på at det kan bli stong inn til slutt, så vi kan aldri gje opp, seier Stadheim.

Har vore lova pengar fleire gonger før

Heller ikkje i år har regjeringa funne plass til Vik fengsel når dei har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett.

Slik har det også vore dei to siste åra. For fengselsleiaren i Vik har det nesten blitt ein vane å kommentere korleis andre parti har svart med å leggje inn pengar i sine alternative budsjett.

I 2015 stod Ap-politikar Hadia Tajik med spaden i graset utanfor fengselet og ville løyve pengar til utvidinga, medan både Ap, Sp, Venstre og KrF ville ha pengar til fengsel i fjor.

I Vik gir Venstre-leiar Morten Holmberg ikkje opp.

– Vi har jobba med saka i mange år. Det nådde ikkje opp i fjor, men no køyrer vi det fram igjen i årets forhandlingar.

– Billig og enkelt

I regjeringa sitt budsjettforslag ligg det inne pengar for å forlenge avtalen om å leige fengselsplassar i Nederland. I tillegg vil dei bruke over 700 millionar kroner på å byggje nytt fengsel i Agder.

Høgre har tidlegare sagt at leige av fengselsplassar i Nederland er ei mellombels løysing, medan det blir bygd opp betre soningskapasitet i Norge.

– Utbygging av kapasitet i Norge skjer no på Sørlandet, men det må også skje i dei andre landsdelane. Når vi har eit prosjekt klart i Vik, må det vere det billigaste og enklaste å gå for, seier Stadheim.

Venstre Terje Breivik

KAN IKKJE LOVE NOKO: Nestleiar Terje Breivik seier ei utviding av Vik fengsel er viktig krav for Venstre, men at dei i forhandlingane med regjeringa ikkje har ei prioritert liste over krava sine.

Foto: Berit Roald / NPK

Han ventar at KrF og Venstre står på krava i forhandlingane, men fryktar at fengselet igjen kan bli ein salderingspost.

Nestleiar Terje Breivik i Venstre seier kravet om pengar til utviding i Vik fengsel er viktig for dei, men vil ikkje vekte det opp mot dei andre krava.

– Det er uråd å seie noko om kor realistisk det er, seier Breivik til NRK.