Gikk av i protest – mener politimesteren må bytte ut ledelsen

Seksjonsleder i Hordaland politidistrikt gikk av i protest etter bråket rundt Monika-saken. Nå mener hun politimesteren må bytte ut ledelsen ved Retts- og påtale ved gamle Hordaland politidistrikt.

Rigmor Isehaug

KREVER HANDLING: Rigmor Isehaug betegner tiden etter at hun gikk av som seksjonsleder i Hordaland politidistrikt som svært belastende. Nå forventer hun at politimesteren ser nøye på toppledelsen ved Bergen sentrum politistasjon.

Foto: Tim Christian Wassmo / NRK

– Politiet i Bergen trenger nye ledere som har ansvar for straffesakene. De kan ikke fortsette i jobbene som om ingenting har hendt. Politiet er satt til å tjene publikum – ikke ta vare på hverandre for enhver pris, sier Rigmor Isehaug i et intervju med NRK fredag.

Gjest

Se hele intervjuet med Rigmor Isehaug.

Det er over ett år siden polititoppen sa opp stillingen som seksjonsleder i Hordaland politidistrikt i protest mot ledelsens håndtering av Monika-saken.

Isehaug er fortsatt i konflikt med Vest politidistrikt etter å ha klaget inn måten hun ble behandlet. Saken ligger nå hos Riksadvokaten.

– Følte jeg ble neglisjert og oversett

Isehaug ledet vold- og sedelighetsavdelingen ved Bergen sentrum politistasjon, og var lenge sjef for politietterforskeren Robin Schaefer, som varslet om alvorlige feil i etterforskingen av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja.

Isehaug har vært en av Schaefers støttespillere i kampen for å få etterforskningen gjenopptatt.

Rigmor Isehaug, seksjonsleder for vold og sedelighet ved Hordaland politidistrikt.

Rigmor Isehaug gikk av som leder for vold- og sedelighetsavdeling i Bergen. – Jeg hadde ikke tillit til de jeg kom til å måtte jobbe med, sier hun til NRK.

Foto: Bengt Roger Kåven / NRK

Isehaug videresendte i januar 2013 Schaefers rapport til ledelsen i politidistriktet, og anbefalte allerede da å sende saken til Kripos for ny gjennomgang. Hun ble i stedet bedt om å be Schaefer holde seg unna.

– At utenforstående, slik vi oppfattet å bli vurdert, skulle blande seg inn i en slik sak, ble ikke godt mottatt. Jeg følte jeg ble oversett, neglisjert og ikke lyttet til.

Jeg tenkte ikke tanken på at saken ikke ville bli gjenopptatt.

Rigmor Isehaug, tidligere avdelingsleder i Hordaland politidistrikt

Nå retter hun knallhard kritikk mot gamle kolleger. Isehaug mener politimesteren må gjøre endringer i ledelsen for å sende et tydelig signal om at han ønsker å gjenreise tilliten til politiet i Hordaland.

Det har ikke lyktes NRK i å få en kommentar fra politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt. Intervjuet med Isehaug ble gjennomført fredag ettermiddag.

Den tidligere seksjonslederen etterlyser at politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt nå tar bladet fra munnen etter å ha sittet som politimester i et halvt år.

Kaare Songstad

ANSVARLIG: Kaare Songstad tok jobben som politimester i Vest politidistrikt i november i fjor. Nå mener Isehaug den øverste ansvarlige må ta ansvar.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

– Saken har pågått i to og et halvt år, og det er på tide at publikum får vite hva som skal skje. Politimesteren bør se an hvordan ledelsen opptrådte, og vurdere hvilke roller de hadde i forbindelse med gjenopptakingen av saken. Songstad bør gjøre noe nå, sier Isehaug.

Isehaug venter fortsatt på svar

Alle spørsmålene knyttet til denne saken, både sakene om etterforskningen av drapet på 8 år gamle Monika, og håndteringen av varslersaken mot Robin Schaefer, ligger nå til behandling hos påtalemyndigheten.

Isehaug og tre andre som har fått status som varslere, har klaget inn politidistriktet for måten ledelsen behandlet dem på.

Rapporten konkluderte med at ingen var blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse fra sin politiarbeidsgiver.

Isehaug og de andre varslerne klaget inn vedtaket til Riksadvokaten.

– Jeg håper Riksadvokaten snart kommer til en konklusjon. Jeg ser fram til å bli ferdig med denne saken.